Salarisaanpassingen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De pensioenopbouw van uw werknemers is gebaseerd op hun pensioengevend salaris. Vaak verandert dit salaris in het begin van een nieuw jaar. Graag ontvangen wij de nieuwe salarisgegevens van u zodat wij deze in de pensioenregeling kunnen verwerken. In deze brief leest u om welke gegevens het gaat, hoe u deze eenvoudig aan ons kunt doorgeven en waarom dit belangrijk is. Aanlevering …

Nooit aangemeld, wel pensioenrechten! Ook bij een verzekeringsmaatschappij

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds terwijl hij wel onder de werkingssfeer hiervan valt. Uit diverse jurisprudentie blijkt dat de werknemers dan gewoon recht hebben op pensioen. Het gegeven dat ze op grond van het pensioenreglement pensioenrechten verwerven is voldoende. Het feit dat er voor hen nooit premie is betaald, …

Fiscus zorgt voor lager netto pensioen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Ongeveer 98%  van de gepensioneerden ontvangt vanaf deze maand netto tussen de 0,7% en 5,8% minder pensioen. Dit geldt ook voor  mensen met een OBU, FLEX-pensioen, Vervroegd Ouderdomspensioen, Arbeidsongeschiktheidspensioen of Nabestaandenpensioen. Dat meldt de Belastingdienst. De overheid heeft besloten dat in 2013, voor gepensioneerden en niet-gepensioneerden, de tarieven voor loonheffing en premie Zorgverzekering (Zvw) stijgen. Hierdoor houden ze in 2013 …

AOW leeftijd

NLPensioen_admin Pensioen

De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2013 volgens onderstaand schema stapsgewijs verhoogd en vanaf 2021 gekoppeld aan de levensverwachting. Dit was al in het deelakkoord overeengekomen;   U bent geboren:                                               U krijgt AOW in:            Uw leeftijd is …