Pensioenakkoord definitief

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en coalitiepartijen VVD en PvdA over de miljardenbezuiniging op de pensioenopbouw. Dat hebben de partijen vanmiddag naar buiten gebracht na een afrondend overleg op het ministerie van Financiën. Het voorstel om vanaf 2015 fors te bezuinigen door de fiscale aftrek van de pensioenopbouw te verlagen van 2,25% naar …

Ingreep in de nabestaandenuitkering Anw van de baan

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De eerder aangekondigde ingreep in de nabestaandenuitkering Anw gaat niet door. Dat staat in de begrotingsafspraken voor 2014 die het kabinet heeft gemaakt met D66, ChristenUnie en SGP. Het plan was de nabestaandenuitkering tot maximaal 1 jaar te beperken voor mensen die vanaf 1 juli 2014 recht op een nabestaandenuitkering krijgen. Dat gaat niet door.

AOW franchise 2014

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In de maanden november en december publiceert de overheid de fiscale- en sociale zekerheidscijfers voor het volgende jaar. Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid publiceerde onlangs onder meer de hoogte van de AOW-uitkeringen. En hiermee kan de AOW-franchise bepaald worden die van belang is voor pensioen. Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, …