Stand van zaken pensioen in eigen beheer

Dolf Wietzema Menkhorst Eigen Beheer, Pensioen

Op 19 juni 2014 heeft de vaste commissie voor Financiën een brief gestuurd in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën nu aangegeven dat hij vóór het mei-reces met een nadere uitwerking …

Aflossing hypotheek met pensioengeld

Dolf Wietzema Menkhorst Hypotheek, Pensioen

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het inzetten van pensioen voor aflossing van de woningschuld. Zij beschrijft met name de voortgang van de verkenning van de mogelijkheden hiervoor. Dit voorstel van de RMU, de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, bevat twee varianten: het inzetten van een deel van de pensioenpremie en het inzetten van een deel …

AOW franchise 2015

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In cijfers (bedragen 2014) Verzekerde regelingen Tot en met 2014 Vanaf 2015 Verschil Eindloon € 13.449,– € 14.204,– + € 755,– Middelloon / beschikbare premie € 13.449,– € 12.552,– – € 897,–   Eigen beheer Tot en met 2014 Vanaf 2015 Verschil Eindloon € 19.619,– € 20.721,– + € 1.102,– Middelloon / beschikbare premie € 19.619,– € 18.312,– – € …

Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al plaats per 1 januari 2015. De nadruk ligt straks bij ‘werkzekerheid’ in plaats van ‘baanzekerheid’. Door deze wet worden ook de mogelijkheden rondom het pensioenontslag verruimd. …

Komt er nu eindelijk een goede oplossing voor ZZPers?

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Honderdduizenden zzp’ers kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een nieuw, collectief pensioenfonds. Met de pensioenregeling van dit ZZP Pensioenfonds kunnen zij belastingvrij sparen voor hun oude dag, net als werknemers. Dit biedt zeker een aantal voordelen zoals hieronder opgesomd. ZZP’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en …

Eerste Kamer aanvaardt aangepast voorstel versobering pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het aangepaste voorstel tot versobering van de pensioenopbouw. Door het zogenoemde fiscale Witteveenkader te beperken, wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder verlaagd van 2.15% naar 1,875% (bij een middelloonregeling). Onder andere de Pensioenfederatie heeft zich stevig verzet tegen het oorspronkelijke voorstel van 1,75%. Ook de Eerste Kamer vond dat voorstel te ver gaan. Het aangepaste …

Pensioen mag geen haastklus zijn

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het FD constateert na een rondgang bij pensioenadviseurs dat de fiscale versobering van de pensioenopbouw in 2014 een haastklus is geworden. Met name werknemers zouden zich meer moeten roeren. “Werknemers hebben veelal niet voldoende compensatie gekregen voor de verlaging van hun pensioen”, zegt Marc Heemskerk van adviesbureau Mercer tegen het FD. “Pensioen is uitgesteld loon. Als dat omlaag gaat, moet …

Pensioenportefeuilles bewegen nog weinig

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Aangezien een kleine duizend pensioenportefeuilles vóór 1 april moeten worden overgedragen, zou je juist een grote activiteit verwachten. Onlangs maakte de AFM bekend per 1 januari jongstleden 1.076 pensioenvergunningen te hebben verstrekt aan financiële dienstverleners. Aangezien voor deze vergunning op basis van een eerdere opgave bijna het dubbele aantal partijen in aanmerking zou komen, betekent dit dat – vanwege de …

Verhuisbericht

Dolf Wietzema Menkhorst Geen categorie

Met genoegen delen wij u mede dat NLPensioen met ingang van 1 januari 2014 verhuist naar een nieuwe locatie : Ons kantoor ligt aan de rand van de binnenstad van Haarlem. Graag verwelkomen wij u in ons mooie pand aan de Wilhelminastraat in Haarlem. Oude adres: Zaanenlaan 1 2023 SH Haarlem Nieuwe adres: Wilhelminastraat 50 2011 VN Haarlem Telefoonnummer blijft …