Komt er nu eindelijk een goede oplossing voor ZZPers?

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Honderdduizenden zzp’ers kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een nieuw, collectief pensioenfonds. Met de pensioenregeling van dit ZZP Pensioenfonds kunnen zij belastingvrij sparen voor hun oude dag, net als werknemers. Dit biedt zeker een aantal voordelen zoals hieronder opgesomd. ZZP’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en …

Eerste Kamer aanvaardt aangepast voorstel versobering pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het aangepaste voorstel tot versobering van de pensioenopbouw. Door het zogenoemde fiscale Witteveenkader te beperken, wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder verlaagd van 2.15% naar 1,875% (bij een middelloonregeling). Onder andere de Pensioenfederatie heeft zich stevig verzet tegen het oorspronkelijke voorstel van 1,75%. Ook de Eerste Kamer vond dat voorstel te ver gaan. Het aangepaste …