AFM wil meer keuzemogelijkheden in pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioenleeftijd

De AFM heeft vandaag haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. De toezichthouder wil daarmee een bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog leveren en kiest daarbij nadrukkelijk het perspectief van de deelnemer. De AFM is van mening dat de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel kan worden vergroot door het stelsel ‘beter uitlegbaar, transparanter en efficiënter’ te maken. Ook is ‘belangrijk dat in de afweging om meer …

Doorbeleggen in uitkeringsfase premieovereenkomst mogelijk vanaf 2016

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenleeftijd

Vanaf 2016 moeten deelnemers aan premieovereenkomsten na hun pensioendatum beleggingsrisico kunnen lopen, al dan niet in een collectief. Het kabinet wil op 1 juli 2015 bij de Tweede Kamer. een wetsvoorstel indienen dat dit mogelijk maakt. Dat staat in een brief die staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) op 19 december aan de Tweede Kamer stuurde. De komende maanden gaat het kabinet in samenwerking met pensioensector, …

CBS: Pensioen-richtleeftijd in 2020 naar 68

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenleeftijd

De pensioen richtleeftijd voor het pensioen in de tweede pijler zal naar verwachting pas in 2020 door stijgen naar 68 jaar. Dat zegt actuaris Hans de Mik (EY) op basis van de nieuwste prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek met betrekking tot de levensverwachting. Deze laatste prognose die gisteren naar buiten kwam zorgt niet voor eerdere verhoging van de pensioen richtleeftijd naar 68. …