Voordelen flexibele AOW-datum wegen niet op tegen de nadelen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioenleeftijd

Flexibilisering van de datum waarop de AOW  in gaat is kostbaar, terwijl de maatschappelijke opbrengsten van deze grotere keuzevrijheid beperkt zijn, aldus het kabinet na specifiek onderzoek. In december 2013 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie van Norbert Klein, op dat moment fractielid  van 50Plus, om de ‘financiële kosten en maatschappelijke meeropbrengsten’ van een flexibele …

Kabinet beperkt plicht tot waardeoverdracht voor grote werkgever

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Waardeoverdracht

Vooruitlopend op een grondige aanpassing van de regels voor waardeoverdracht kunnen ook grote werkgevers weigeren mee te werken aan waardeoverdracht als zij € 15.000 of meer moeten bijbetalen. Dat staat in een ontwerpbesluit met aangepaste regels voor waardeoverdracht dat staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voorheen gold deze tegemoetkoming alleen voor kleine werkgevers. Het ontwerpbesluit moet …

Verzekeraars: uitstel aankoop pensioen premieregeling optie om lage rente

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenleeftijd

Het Verbond van Verzekeraars wil het negatieve effect van de lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen dempen met maatwerk, zolang deelnemers aan premieregelingen nog geen beleggingsrisico mogen lopen in de uitkeringsfase. Het Verbond stelt dit voor in een persbericht dat aandacht vraagt voor de lage rente. Deelnemers aan premieregelingen die in 2015 een uitkering moeten aankopen, krijgen dankzij de …

Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt naar 64,1 jaar

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioenleeftijd

In 2014 is de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers doorgestegen van 63,9 naar 64,1 jaar. Meer dan de helft van de mensen die met pensioen gaan, doet dat nu na de 65e verjaardag. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het aantal werknemers van 55 jaar en ouder dat arbeid inruilt voor pensioen als voornaamste inkomstenbron. Volgens het CBS gingen …

8 nadelen van de 3% netto staffel

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het wijzigen van een 4% beschikbare premiestaffel naar een 3% netto staffel is een populaire manier van verzekeraars om de hoogte van pensioenpremies praktisch ongewijzigd te laten. De offertes van verzekeraars rollen momenteel in grote hoeveelheden “volledig geautomatiseerd” via de adviseurs naar de werkgevers toe. Onderaan tekenen bij het kruisje dan komt alles goed. Toch? Er zijn helaas forse nadelen verbonden aan de …