Advies traject

Intake en kennismaking

In de eerste stap oriënteert u zich op de verschillende mogelijkheden van pensioen advies en dienstverlening. In het eerste kennismakingsgesprek geven wij aan wat wij voor u kunnen betekenen en welke werkzaamheden en diensten wij voor u kunnen aanbieden. U geeft aan waaruit uw adviesvraag uit bestaat en wij geven een indicatie van de onze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande advieskosten. Tevens geven wij aan welke gegevens wij nodig hebben om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Bij sommige diensten zoals lijfrenteadvies of het vervaardigen van de pensioenbrief kunnen wij in de meeste gevallen vooraf een vast tarief aangeven.

Het intakegesprek is verder zonder kosten

Na het eerste gesprek ontvangt u van ons een offerte van de kosten waarvan wij in het eerste gesprek een indicatie hebben kunnen geven.

Inventarisatie

In deze fase maken wij een uitgebreide en grondige inventarisatie van uw specifieke situatie en wensen. Bij de inventarisatie verzamelen wij informatie over

  • kennis en ervaring
  • de financiële positie
  • de doelstellingen en wensen
  • de risicobereidheid

Indien wij de financiële positie van de onderneming dienen te beoordelen, vragen wij om de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren (indien mogelijk)

In de analysefase vertalen wij de bovenstaande punten uit de inventarisatie naar de mogelijkheden van de pensioenregeling en het pensioenproduct dat het beste hierbij aansluit. Wij geven hierbij ook zoveel mogelijk een cijfermatige uitwerking.

Advies

Op basis van alle informatie en van alles wat wij in de overweging(en) hebben meegenomen geven wij een oordeel van welk pensioenproduct het beste aansluit. Indien het een collectieve pensioenregeling betreft kunnen wij het advies desgewenst ook gemotiveerd presenteren aan het personeel of de OR.

Nazorg en beheer

Vanaf het moment dat de pensioenregeling verzorgen wij desgewenst voor het doorgeven van de mutaties en het controleren of deze correct zijn uitgevoerd door de pensioenuitvoerder. Voordeel daarbij is dat u als werkgever minder tijd hoeft te besteden aan personeelsmutaties. Verder kunnen er gedurende de looptijd veranderingen in de (financiële) situatie zijn of sprake zijn van tussentijdse veranderingen van wet- en regelgeving. Het is dan belangrijk dat wij u hierbij in kunnen blijven ondersteunen. De mate van ondersteuning hangt mede af welke wensen u hierbij heeft en welke afspraken daarover kunnen worden gemaakt.

Scroll naar boven