Pensioenfederatie en Verbond vragen leden Factor A-tekst in UPO te wijzigen

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Om de jaarruimte te berekenen voor het jaar 2015 moet bij een pensioenleeftijd van 67 jaar in 2014 en 2015 volgens de fiscale regels de pensioen aangroei van 2014 vermenigvuldigd worden met factor 37/40. Dit omdat onder het Witteveen 2015 regime wordt uitgegaan van een opbouwperiode van 40 jaar, terwijl dit onder het VAP-regime (wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) 37 …

Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al plaats per 1 januari 2015. De nadruk ligt straks bij ‘werkzekerheid’ in plaats van ‘baanzekerheid’. Door deze wet worden ook de mogelijkheden rondom het pensioenontslag verruimd. …

Komt er nu eindelijk een goede oplossing voor ZZPers?

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Honderdduizenden zzp’ers kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een nieuw, collectief pensioenfonds. Met de pensioenregeling van dit ZZP Pensioenfonds kunnen zij belastingvrij sparen voor hun oude dag, net als werknemers. Dit biedt zeker een aantal voordelen zoals hieronder opgesomd. ZZP’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en …