Hogere salarisnorm 30%-regeling per 2019

Dolf Wietzema Menkhorst 30% regeling, Pensioen, pensioengevend salaris

Alleen als buitenlandse werknemers specifieke kennis of vaardigheden hebben, mogen organisaties onder voorwaarden de 30%-regeling voor hen toepassen. De salarisnorm die past bij deze forfaitaire vergoeding voor extraterritoriale kosten is per 1 januari 2019 verhoogd. Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Voor vergoeding van deze extraterritoriale kosten (tool) – zoals de kosten voor huisvesting – …

Praktijkvraag –Welke gegevens mag ik aanleveren

Dolf Wietzema Menkhorst AVG, Pensioen

Vraag Ik heb recent bij een verzekeringsadviseur offertes opgevraagd voor een collectieve pensioenregeling voor mijn personeel. Bij het mailverzoek heb ik een verzamelloonstaat in Excel gevoegd. Volgens de adviseur mag ik de gegevens op de verzamelloonstaat niet leveren om een offerte op te laten stellen. Hij heeft mijn mail vernietigd en mij een nieuw excelformat geleverd met een beperkt aantal …

WAB stelt eisen aan pensioen van payrollwerknemers

Dolf Wietzema Menkhorst Payrollwerknemers, Pensioen

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt dat payrollwerknemers vanaf 2020 recht hebben op een adequate pensioenregeling. In lagere regelgeving is verder uitgewerkt wanneer een pensioenregeling ‘adequaat’ is. Onder de WAB behoort een payrollwerknemer een adequate pensioenregeling te krijgen als deze ook geregeld is voor vergelijkbare werknemers van de inlenende werkgever of in de betreffende sector. De pensioenregeling is in …

Tweede Kamer akkoord afschaffen pensioen in eigen beheer

Dolf Wietzema Menkhorst Eigen Beheer, Pensioen, Pensioenleeftijd

Met een grote meerderheid stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Het amendement-Omtzigt werd verworpen. Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer In verschillende artikelen besteedden wij aandacht aan dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel maakt vanaf 1 januari 2017 een einde aan de mogelijkheid van de DGA om pensioen in eigen …

Netto pensioen uitkeren

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, pensioengevend salaris

Netto Pensioen netto opbouwen Sinds 2015 wordt er boven een bepaald salaris geen pensioen meer opgebouwd. In 2016 is het maximum € 101.519. Verdient een werknemer meer? Dan kan de werknemer netto-pensioen opbouwen. De premie hiervoor betaalt de werknemer zelf uit het netto-salaris. Het opgebouwde bedrag is vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting (als voldaan wordt aan de voorwaarden). Wat …

Waardeoverdracht gewijzigd

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Waardeoverdracht

Per 1 januari 2015 is de termijn van 6 maanden vervallen waarbinnen een deelnemer een verzoek moet doen om het proces van waardeoverdracht pensioen in gang te zetten. De waardeoverdracht met een onbepaalde aanvraagtermijn is echter alleen toegestaan indien baanwisseling ertoe leidt dat vanaf 1 januari 2015 pensioenaanspraken worden verworven in een nieuwe pensioenregeling. Daarbij behoudt de deelnemer het bestaande …

Pensioenfederatie en Verbond vragen leden Factor A-tekst in UPO te wijzigen

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Om de jaarruimte te berekenen voor het jaar 2015 moet bij een pensioenleeftijd van 67 jaar in 2014 en 2015 volgens de fiscale regels de pensioen aangroei van 2014 vermenigvuldigd worden met factor 37/40. Dit omdat onder het Witteveen 2015 regime wordt uitgegaan van een opbouwperiode van 40 jaar, terwijl dit onder het VAP-regime (wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) 37 …

‘Veranderen pensioeningangsdatum is te duur en loont daardoor de moeite niet’

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De kosten van het veranderen van de pensioeningangsdatum van de eerste van de maand naar de verjaardag van de deelnemer of het opbouwpercentage naar beneden bijstellen kost al snel € 10 mln, aldus hoogleraar pensioenrecht Herman Kappelle. Dat loont de moeite niet, vindt hij. Kappelle, bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht, reageert hiermee op een besluit van staatssecretaris Wiebes van Financiën. In …