Eerste Kamer aanvaardt aangepast voorstel versobering pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het aangepaste voorstel tot versobering van de pensioenopbouw. Door het zogenoemde fiscale Witteveenkader te beperken, wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder verlaagd van 2.15% naar 1,875% (bij een middelloonregeling). Onder andere de Pensioenfederatie heeft zich stevig verzet tegen het oorspronkelijke voorstel van 1,75%. Ook de Eerste Kamer vond dat voorstel te ver gaan. Het aangepaste …

Pensioen mag geen haastklus zijn

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het FD constateert na een rondgang bij pensioenadviseurs dat de fiscale versobering van de pensioenopbouw in 2014 een haastklus is geworden. Met name werknemers zouden zich meer moeten roeren. “Werknemers hebben veelal niet voldoende compensatie gekregen voor de verlaging van hun pensioen”, zegt Marc Heemskerk van adviesbureau Mercer tegen het FD. “Pensioen is uitgesteld loon. Als dat omlaag gaat, moet …

Pensioenportefeuilles bewegen nog weinig

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Aangezien een kleine duizend pensioenportefeuilles vóór 1 april moeten worden overgedragen, zou je juist een grote activiteit verwachten. Onlangs maakte de AFM bekend per 1 januari jongstleden 1.076 pensioenvergunningen te hebben verstrekt aan financiële dienstverleners. Aangezien voor deze vergunning op basis van een eerdere opgave bijna het dubbele aantal partijen in aanmerking zou komen, betekent dit dat – vanwege de …

Pensioenakkoord definitief

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en coalitiepartijen VVD en PvdA over de miljardenbezuiniging op de pensioenopbouw. Dat hebben de partijen vanmiddag naar buiten gebracht na een afrondend overleg op het ministerie van Financiën. Het voorstel om vanaf 2015 fors te bezuinigen door de fiscale aftrek van de pensioenopbouw te verlagen van 2,25% naar …

Ingreep in de nabestaandenuitkering Anw van de baan

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De eerder aangekondigde ingreep in de nabestaandenuitkering Anw gaat niet door. Dat staat in de begrotingsafspraken voor 2014 die het kabinet heeft gemaakt met D66, ChristenUnie en SGP. Het plan was de nabestaandenuitkering tot maximaal 1 jaar te beperken voor mensen die vanaf 1 juli 2014 recht op een nabestaandenuitkering krijgen. Dat gaat niet door.

AOW franchise 2014

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In de maanden november en december publiceert de overheid de fiscale- en sociale zekerheidscijfers voor het volgende jaar. Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid publiceerde onlangs onder meer de hoogte van de AOW-uitkeringen. En hiermee kan de AOW-franchise bepaald worden die van belang is voor pensioen. Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, …

Einde pensioenknip, begin pensioenbanksparen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) stuurde 4 november de evaluatie van de tijdelijke regeling pensioenknip naar de Tweede Kamer. Op zijn zachtst gezegd is deze regeling geen succes. De pensioenknip wordt niet verlengd. Pensioenknip, wat was dat ook al weer? In 2009 is de tijdelijke regeling pensioenknip gecreëerd. De pensioenknip vindt zijn oorsprong in het slechte beleggingsjaar 2008. De regeling maakt het …

Wetsvoorstellen ‘pensioenakkoord’ van tafel

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De Eerste Kamer blijft kritisch over de ingediende wetsvoorstellen inzake het pensioenakkoord dat eerder in de tweede kamer is bereikt. Het kabinet liet het niet op een stemming aankomen en haalde op 8 oktober beide wetsvoorstellen van tafel. Herziene voorstellen zullen weer door de Tweede Kamer moeten. De hele cyclus begint weer van voren af aan. Eerste Kamer kritisch De …

Prinsjesdag 2013, Pensioen en Lijfrente

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Oudedagsvoorzieningen Naast de reeds bekende maatregelen zijn er tijdens Prinsjesdag geen aanvullende maatregelen aangekondigd op het gebied van oudedagsvoorzieningen. De Tweede Kamer heeft voor de zomer ingestemd met de wetsvoorstellen voor verdere versobering pensioenopbouw en nettospaarfaciliteiten. Deze liggen nu in de Eerste Kamer. Volgens het wetsvoorstel wordt per 1 januari 2015 het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bij …

Kabinet botst met senaat over pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Goedkeuring Tweede Kamer van grootste bezuiniging uit het regeerakkoord lijkt papyrusoverwinning Het kabinet-Rutte 2 koerst in sneltreinvaart af op een tegenvaller van € 3 mrd. De beperking van het fiscaal aantrekkelijk sparen voor de oude dag moet deze miljarden opleveren. Het kabinet heeft de Eerste Kamer gevraagd de bezuiniging met spoed te behandelen. Daar staan alle signalen echter op rood. …