Pensioenakkoord, nu verder ingevuld

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenakkoord

2022: Een persoonlijker en transparanter pensioenstelsel. Na jarenlange onderhandelingen is er ingestemd met de komst van het nieuwe pensioenakkoord. Dankzij dit akkoord kan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in volle gang worden gezet. Helaas levert dit ook enige problemen op. Dit nieuwe akkoord kan voor zowel de werkgever als de werknemer enige verwarring met zich meebrengen. Daarom willen wij …