Tweede Kamer akkoord afschaffen pensioen in eigen beheer

Dolf Wietzema Menkhorst Eigen Beheer, Pensioen, Pensioenleeftijd

Met een grote meerderheid stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Het amendement-Omtzigt werd verworpen. Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer In verschillende artikelen besteedden wij aandacht aan dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel maakt vanaf 1 januari 2017 een einde aan de mogelijkheid van de DGA om pensioen in eigen …

Voordelen flexibele AOW-datum wegen niet op tegen de nadelen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioenleeftijd

Flexibilisering van de datum waarop de AOW  in gaat is kostbaar, terwijl de maatschappelijke opbrengsten van deze grotere keuzevrijheid beperkt zijn, aldus het kabinet na specifiek onderzoek. In december 2013 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie van Norbert Klein, op dat moment fractielid  van 50Plus, om de ‘financiële kosten en maatschappelijke meeropbrengsten’ van een flexibele …

Verzekeraars: uitstel aankoop pensioen premieregeling optie om lage rente

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenleeftijd

Het Verbond van Verzekeraars wil het negatieve effect van de lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen dempen met maatwerk, zolang deelnemers aan premieregelingen nog geen beleggingsrisico mogen lopen in de uitkeringsfase. Het Verbond stelt dit voor in een persbericht dat aandacht vraagt voor de lage rente. Deelnemers aan premieregelingen die in 2015 een uitkering moeten aankopen, krijgen dankzij de …

Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt naar 64,1 jaar

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioenleeftijd

In 2014 is de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers doorgestegen van 63,9 naar 64,1 jaar. Meer dan de helft van de mensen die met pensioen gaan, doet dat nu na de 65e verjaardag. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het aantal werknemers van 55 jaar en ouder dat arbeid inruilt voor pensioen als voornaamste inkomstenbron. Volgens het CBS gingen …

AFM wil meer keuzemogelijkheden in pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioenleeftijd

De AFM heeft vandaag haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. De toezichthouder wil daarmee een bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog leveren en kiest daarbij nadrukkelijk het perspectief van de deelnemer. De AFM is van mening dat de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel kan worden vergroot door het stelsel ‘beter uitlegbaar, transparanter en efficiënter’ te maken. Ook is ‘belangrijk dat in de afweging om meer …

Doorbeleggen in uitkeringsfase premieovereenkomst mogelijk vanaf 2016

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenleeftijd

Vanaf 2016 moeten deelnemers aan premieovereenkomsten na hun pensioendatum beleggingsrisico kunnen lopen, al dan niet in een collectief. Het kabinet wil op 1 juli 2015 bij de Tweede Kamer. een wetsvoorstel indienen dat dit mogelijk maakt. Dat staat in een brief die staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) op 19 december aan de Tweede Kamer stuurde. De komende maanden gaat het kabinet in samenwerking met pensioensector, …

CBS: Pensioen-richtleeftijd in 2020 naar 68

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenleeftijd

De pensioen richtleeftijd voor het pensioen in de tweede pijler zal naar verwachting pas in 2020 door stijgen naar 68 jaar. Dat zegt actuaris Hans de Mik (EY) op basis van de nieuwste prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek met betrekking tot de levensverwachting. Deze laatste prognose die gisteren naar buiten kwam zorgt niet voor eerdere verhoging van de pensioen richtleeftijd naar 68. …