Stamrechtvrijstelling afgeschaft

Dolf Wietzema Menkhorst Stamrecht

Het einde van het jaar nadert. De contouren van de verschillende wijzigingen in de belastingwetgeving vanaf 1 januari 2014 worden duidelijker. Eén van deze maatregelen betreft het afschaffen van de zogenaamde stamrechtvrijstelling, die gebruikt wordt om belastingheffing over ontslagvergoedingen uit te stellen. Hoofdregel Vanaf 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling en worden ontslagvergoedingen progressief belast op het moment van uitkeren. …