Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een accountant, belastingadviseur, jurist, consulent of andere professional. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen. NLPensioen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de NLPensioen website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door NLPensioen. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is NLPensioen niet aansprakelijk. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te veelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van NLPensioen.

Het Nederlands recht is van toepassing en de rechtbank in Haarlem (Nederland) is bevoegd. Voor technische op- of aanmerkingen kunt u contact opnemen via onze klantenservice.

Scroll naar boven