Doorbeleggen in uitkeringsfase premieovereenkomst mogelijk vanaf 2016

Vanaf 2016 moeten deelnemers aan premieovereenkomsten na hun pensioendatum beleggingsrisico kunnen lopen, al dan niet in een collectief. Het kabinet wil op 1 juli 2015 bij de Tweede Kamer. een wetsvoorstel indienen dat dit mogelijk maakt. Dat staat in een brief die staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) op 19 december aan de Tweede Kamer stuurde.

De komende maanden gaat het kabinet in samenwerking met pensioensector, verzekeraars, sociale partners en beide toezichthouders twee nieuwe varianten van premieovereenkomsten uitwerken. Van beide is de kern dat het na pensioeningangsdatum mogelijk is om beleggingsrisico te lopen. ‘Dit verhoogt de kans dat de pensioenuitkering gedurende de uitkeringsfase stijgt en de ontwikkeling van de koopkracht kan worden bijgehouden’, zo vat Klijnsma studies van LCP en Ortec Finance naar nieuwe varianten van premieovereenkomsten samen.

In de eerste variant ligt het beleggingsrisico in opbouw- en uitkeringsfase bij het individu. Er vindt geen collectieve deling van beleggingsrisico plaats. Aandachtspunt bij de uitwerking van deze variant is hoe doorbeleggen te combineren valt met het verzekeren van het lang leven risico. In de tweede variant delen deelnemers wel beleggingsrisico. Klijnsma gaat deze variant op twee manieren uitwerken: met risicodeling vanaf pensioendatum en met risicodeling vanaf maximaal tien jaar voor pensioendatum.

Deelnemers aan premieovereenkomsten die toetreden tot een collectief met risicodeling houden daarin een individueel pensioenkapitaal. ‘Het collectieve kapitaal is de optelsom van de individuele kapitalen van de bestaande deelnemers binnen het collectief zodat altijd helder is waar een deelnemer recht op heeft. De verdeling van het kapitaal over de individuele deelnemers wordt niet beïnvloed door discretionaire beslissingen (de bevoegdheid om naar eigen inzicht te handelen) van bijvoorbeeld een fondsbestuur.’

Voor financiële mee- en tegenvallers die het resultaat zijn van beleggingsrendementen en ontwikkelingen in de levensverwachting komt er een toedelingsmechanisme dat vooraf duidelijk maakt hoe de verdeling zal plaatsvinden. Overigens zijn deelnemers niet verplicht om na pensioeningangsdatum beleggingsrisico te lopen: zij kunnen kiezen uit een zekere en een risicodragende pensioenuitkering.

Risicodragende pensioenuitkeringen mogen jaarlijks niet te veel fluctueren. In het wetsvoorstel komen hiervoor waarborgen. Ook komt er een maximumperiode voor het spreiden van schokken, zodat tegenvallende beleggingsresultaten niet te ver vooruitschuiven.

 

Bron: Aegon Adfis

Scroll naar boven