Eerste Kamer aanvaardt aangepast voorstel versobering pensioenen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het aangepaste voorstel tot versobering van de pensioenopbouw. Door het zogenoemde fiscale Witteveenkader te beperken, wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder verlaagd van 2.15% naar 1,875% (bij een middelloonregeling). Onder andere de Pensioenfederatie heeft zich stevig verzet tegen het oorspronkelijke voorstel van 1,75%. Ook de Eerste Kamer vond dat voorstel te ver gaan. Het aangepaste wetsvoorstel, de ‘novelle’, kon afgelopen week in navolging van de Tweede Kamer wel op een meerderheid van de Eerste Kamer rekenen. Ondanks de aanpassing van het voorstel is er nog steeds sprake van een forse versobering van de pensioenopbouw.

 

Het aanvaarden van de versobering van pensioenen betekent ook dat de omkeerregel (belastingvrij pensioen opbouwen en pas belasting betalen als de pensioenuitkering wordt genoten) niet meer van toepassing is boven de salarisgrens van 100.000 euro. Boven die inkomensgrens zullen vrijwillige netto-regelingen worden geïntroduceerd. De pensioenpartijen hechten er waarde aan dat die regelingen goed worden vormgegeven en is daarover in overleg met de ministeries van Financiën en SZW.

Scroll naar boven