Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt naar 64,1 jaar

In 2014 is de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers doorgestegen van 63,9 naar 64,1 jaar. Meer dan de helft van de mensen die met pensioen gaan, doet dat nu na de 65e verjaardag.

 

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het aantal werknemers van 55 jaar en ouder dat arbeid inruilt voor pensioen als voornaamste inkomstenbron. Volgens het CBS gingen tussen september 2013 en september 2014 68.000 mensen met pensioen, het kleinste aantal sinds 2007. De gemiddelde pensioenleeftijd loopt sinds 2007 gestaag op. Daarvoor was deze jarenlang stabiel op 61 jaar. In 2013 lag de gemiddelde pensioenleeftijd op 63,9 jaar, in 2012 stopten werknemers gemiddeld met werken met 63,6 jaar. Het CBS verklaart de stijging uit ‘wetswijzigingen en regels om langer door te werken’. Het effect van de verhoging van de AOW-leeftijd met een maand per jaar vanaf 2013 is daarbij nog beperkt, constateert het CBS.
Opvallend is dat in 2014 voor het eerst meer dan de helft van de werknemers ouder dan 65 is op het moment dat ze met pensioen gaan. Daar staat een kleine groep van 6% tegenover van mensen die voor hun zestigste stoppen met werken. Dat is aanzienlijk minder dan in 2006, toen nog ruim een kwart van de bevolking voor zijn zestigste met pensioen ging. Bij werknemers in openbaar bestuur en bij overheidsdiensten ligt de pensioenleeftijd volgens het CBS gemiddeld het laagst, onder meer omdat veel medewerkers van Defensie vroeg met pensioen gaan.

De stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd betekent dat werknemers langer (moeten) doorwerken. Onderzoekers van de universiteit in Maastricht concluderen uit langjarig onderzoek onder deelnemers van ABP, Bpf Bouw en SPW dat de bereidheid en motivatie om langer te werken toenemen als werknemers mogelijkheden tot (bij-)scholing krijgen. Dat werkt beter dan extra verlofdagen of verlichting van het takenpakket. Werknemers hoeven overigens niet daadwerkelijk mee te doen met scholing: alleen al het feit dat de werkgever nog wil investeren is voldoende, stellen de onderzoekers. In totaal zijn er nu 3,1 miljoen gepensioneerden in Nederland. Het aandeel gepensioneerden op de totale bevolking is tussen 2000 en 2014 opgelopen van 15,2% tot 18,4%

Bron: Pensioen Pro

Scroll naar boven