Sterke stijging van de AOW-franchise 2023

De AOW-franchise 2023 zal hard stijgen voor inflatie. Vanaf 1 januari 2023 zal de AOW franchise 10,15% hoger zijn.
Stijging AOW-franchise 2023

Door de hoge inflatie worden de minimum lonen fors verhoogd en dat heeft gevolgen voor de AOW-franchise 2023 en daarmee de pensioenopbouw

 

Vanwege de huidige hoge inflatie, wil het kabinet werken lonender maken en daarom wordt een extra verhoging van het minimumloon doorgevoerd. Het minimumloon zal op 1 januari 2023 in één keer omhoog gaan met 10,15%. Met de stijging van het minimumloonbedrag stijgt ook de AOW-franchise mee en dit heeft mogelijk gevolgen voor de pensioenopbouw van werknemers.


Het wettelijk minimumloon (‘WML’) zal per 1 januari 2023 worden verhoogd met 10,15% procent en komt daarmee op ongeveer € 1.934 euro bruto per maand. Hieraan zijn de AOW en uiteindelijk ook de AOW-frnachise gekoppeld. Deze zullen daarom vanaf komend jaar eveneens stijgen. Dit heeft gevolgen voor de pensioenregelingen die door werkgevers wordt aangeboden.


De AOW-franchise heeft namelijk invloed op de hoogte van het op te bouwen pensioen. Een werknemer bouwt pensioen op over het bruto jaarsalaris verminderd met de AOW-franchise. De AOW-franchise 2023 maakt een gelijke verhoging door van 10,15%, wat neerkomt op een verhoging van ongeveer € 1.500.


De ervaring leert dat de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon vaak naar boven doorwerkt in het gehele loongebouw. Hierdoor stijgen mogelijk de salarissen van alle medewerkers. Dat betekend dat wanneer niet het salaris met minimaal hetzelfde bedrag als de AOW-franchise stijgt, de pensioengrondslag daalt en daarmee mogelijk de pensioenpremie. Daar staat tegenover dat de AOW uitkering stijgt waardoor het bruto inkomen vanaf de pensioendatum toeneemt.

Hoeveel impact dit heeft op de pensioenen van de werknemers hangt af van de leeftijd en de hoogte van het salaris van de werknemers. Voor een jonge deelnemer zal de impact van de stijgende AOW-franchise hoger zijn dan van een oudere deelnemer vanwege de vele toekomstige dienstjaren. Voor de oudere deelnemer werkt dit andersom, deze zal hier juist weinig nadeel ervaren van de franchise stijging.

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven