Jongeren vrezen voor pensioen

Ongeveer een derde van de jongeren verwacht op hun 72e nog een deeltijdbaan te moeten vervullen om rond te komen.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau GfK naar verwachting van werknemers over hun pensioen.

Het Verbond van Verzekeraars liet het onderzoek uitvoeren omdat het kabinet de maximale belastingvrije pensioenopbouw wil beperken van 2,15 naar 1,75 procent per jaar. De Tweede Kamer behandelt dit voorstel maandag.

Eerdere berekeningen wezen uit dat met name jongeren getroffen worden als dat voorstel er doorheen komt. Ook als jongeren doorwerken tot hun 72e, zal het pensioeninkomen niet hoger zijn dan de helft van het laatstverdiende inkomen, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Onderwijs

Bij de jongeren scoren de bezuinigingsmaatregelen op het gebied van pensioenen en onderwijs het slechtst, zo blijkt uit het onderzoek. Mensen tussen de 18 en 35 jaar verwachten dat zij minder pensioen zullen krijgen dan zij denken nodig te hebben om rond te komen.

Die groep verwacht gemiddeld 64 procent van het middelloon te krijgen, terwijl 74 procent nodig wordt geacht. Ouderen (50 tot 64 jaar) verwachten 79 procent nodig te hebben en 69 procent te krijgen.

De meerderheid van de jongeren (69 procent) vindt het niet logisch dat zij zullen moeten doorwerken tot hun 72e als de plannen doorgaan. Bij de ouderen ligt dat percentage lager (56 procent)

Oproep bonden

De vakcentrales FNV, CNV en MHP, pensioenfonds ABP en het Verbond van Verzekeraars roepen maandag in de kranten het kabinet op om goed na te denken over besluitvorming over de pensioenen. ‘Spaar ons pensioen’ zo luidt de kop van de advertentie.

”Het kabinet beperkt het pensioensparen. Vooral jongeren krijgen geen kans om voldoende pensioen op te bouwen. Pensioendeelnemers (jong en oud) zijn het hier niet mee eens”, zo schrijven de bonden verder.

 

”Twee procent pensioenopbouw per jaar is nodig voor een gewoon goed pensioen. Tweede Kamer, u beslist er deze week over. Geef jongeren van nu een goede oude dag. Spaar ons pensioen voor de toekomst!”

Scroll naar boven