Kleine Pensioenen

afkoop kleine pensioenen

Indien je een pensioen hebt tussen de € 2,- en € 503,24 bruto per jaar (2021), wordt dit aangemerkt als een klein pensioen. Jaarlijks wordt deze grens opnieuw vastgesteld.

Wat betekend dit voor de werknemers?

Wetgeving

Heeft een medewerker in het verleden ook al pensioen opgebouwd bij eerdere werkgevers? Dan bestaat de mogelijkheid dat hij of zij een klein pensioen heeft bij één of meerdere pensioenuitvoerders. In het verleden werd de medewerker meestal gevraagd om dit kleine pensioen af te kopen. Voor pensioenen die zijn ontstaan na 1 januari 2018 is het sinds 1 januari 2019 niet meer mogelijk om deze af te kopen en worden deze kleine pensioenen automatisch overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Door deze waardeoverdracht klein pensioen raakt uw medewerker het pensioen niet kwijt.

Automatisch waarde overdacht verplicht?

Het is voor een pensioenuitvoerder niet verplicht om de waarde over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Vanzelfsprekend kan de werknemer er altijd voor kiezen om op eigen initiatief de waarde alsnog over te laten dragen.

Waardeoverdracht kleine pensioenen

Wanneer de oude pensioenuitvoerder ervoor heeft gekozen om de waarde over te dragen, is de nieuwe pensioenuitvoerder verplicht om hieraan mee te werken. De medewerker kan hiertegen geen bezwaar maken.

Gevolgen voor jou als werkgever

Kleine verhoging risicopremie mogelijk

Onderdeel van de pensioenregeling is vaak ook het Nabestaandenpensioen. De hoogte hiervan wordt mede vastgesteld door de (fictieve)diensttijd. Waardeoverdracht verhoogt deze fictieve diensttijd wat een kleine verhoging van de risicopremies tot gevolg kan hebben, die voor rekening komen voor u als werkgever.

Beperkte mogelijkheid tot afkoop klein pensioen

De mogelijkheid tot het afkopen van een klein pensioen is slechts in een beperkt aantal gevallen nog mogelijk, ongeacht of de oude pensioenuitvoerder gebruik maakt van het recht op waardeoverdracht.

Pensioenen die na 1 januari 2018 zijn ontstaan, kennen de volgende voorwaarden indien de uitvoerder tot afkoop over wil gaan:

    • Afkoop is alleen toegestaan op de pensioendatum of wanneer automatische overdracht niet is gelukt;
    • De uitvoerder moet minimaal 5 pogingen hebben ondernomen om de waarde over te dragen en er moet minstens 5 jaar overheen zijn gegaan;
    • De gewezen deelnemer moet instemmen met deze afkoop klein pensioen.

Hele kleine pensioenen

Tot slot is er de categorie hele kleine pensioenen. Deze hoeft de pensioenuitvoerder niet meer uit te betalen. Indien het pensioen minder bedraagt dan € 2,- bruto per jaar, vervalt dit pensioen.

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven