Komt er nu eindelijk een goede oplossing voor ZZPers?

Honderdduizenden zzp’ers kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een nieuw, collectief pensioenfonds. Met de pensioenregeling van dit ZZP Pensioenfonds kunnen zij belastingvrij sparen voor hun oude dag, net als werknemers.

Dit biedt zeker een aantal voordelen zoals hieronder opgesomd.

  • ZZP’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en 70 jaar, kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar.
  • ZZP’ers kunnen deelnemen in een transparante en simpele regeling en indien gewenst gebruik maken van een beperkt aantal overzichtelijke keuzemogelijkheden;
  • Het opgebouwde vermogen kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden aangesproken;
  • Het opgebouwde vermogen is niet opeisbaar voor derden en het pensioen maakt geen onderdeel uit van de vermogenstoetsen;
  • Door gebruik te maken van de kracht van het collectief is dit initiatief beschikbaar tegen significant lagere kosten dan vergelijkbare individuele producten;
  • De regeling is ook aantrekkelijk voor mensen die een beperkt bedrag inleggen doordat er zeer lage administratiekosten worden gerekend.

Een eerste reactie van NLPensioen op de geboden oplossing voor ZZP’ers:

Het ZZP Pensioen lijkt een goede oplossing met zeker positieve kenmerken. Zo is het buiten het faillisementsrisico houden van het opgebouwde pensioenkapitaal een groot pluspunt!

Aan de andere kant heb ik nog wel een aantal vraagtekens. Eén van de voordelen van een werknemerspensioen zie ik nl. niet terug. Omdat de ZZP-pensioenregeling op vrijwillige basis wordt aangeboden, zal de deelnemer geen voordeel hebben in verband met medische waarborgen. Het gevolg is dat er óf medische waarborgen worden gevraagd, óf de ZZP’er zal het risico van overlijden alsnog elders moeten regelen met dezelfde medische waarborgen. Een verplichte deelname voor ZZP’ers aan deze regeling is mijn ogen overigens uitgesloten!!

Een ander risico is arbeidsongeschiktheid. Het lijkt in eerste instantie aantrekkelijk. Een ZZP’er denkt dat er geen verzekering meer voor hoeft te worden afgesloten omdat je bij langdurige AO je gespaarde pensioenvermogen mag aanwenden. Eerste probleem is dat dat alleen mogelijk is indien je al een lange tijd hebt gespaard en het tweede probleem is dat je pensioenpot weer heel snel verdampt. Niet wenselijk in mijn ogen!
Daarbij lijkt het een boxIII oplossing te zijn. Daarmee is een fiscale voordeel helaas afwezig. Overigens verwacht ik wel dat het gespaarde bedrag in deze regeling is uitgesloten van de vermogens rendementsheffing.

Het nieuwe ZZP-pensioen lijkt zeker een aantal voordelen te bevatten, maar de ZZP’er zal alert moeten zijn. Bij aanmelding is niet alles automatisch goed geregeld. Ook voor deze oplossing blijft het belangrijk om advies in te winnen!

Scroll naar boven