AFM wil meer keuzemogelijkheden in pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioenleeftijd

De AFM heeft vandaag haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. De toezichthouder wil daarmee een bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog leveren en kiest daarbij nadrukkelijk het perspectief van de deelnemer. De AFM is van mening dat de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel kan worden vergroot door het stelsel ‘beter uitlegbaar, transparanter en efficiënter’ te maken. Ook is ‘belangrijk dat in de afweging om meer …

Doorbeleggen in uitkeringsfase premieovereenkomst mogelijk vanaf 2016

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenleeftijd

Vanaf 2016 moeten deelnemers aan premieovereenkomsten na hun pensioendatum beleggingsrisico kunnen lopen, al dan niet in een collectief. Het kabinet wil op 1 juli 2015 bij de Tweede Kamer. een wetsvoorstel indienen dat dit mogelijk maakt. Dat staat in een brief die staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) op 19 december aan de Tweede Kamer stuurde. De komende maanden gaat het kabinet in samenwerking met pensioensector, …

CBS: Pensioen-richtleeftijd in 2020 naar 68

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenleeftijd

De pensioen richtleeftijd voor het pensioen in de tweede pijler zal naar verwachting pas in 2020 door stijgen naar 68 jaar. Dat zegt actuaris Hans de Mik (EY) op basis van de nieuwste prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek met betrekking tot de levensverwachting. Deze laatste prognose die gisteren naar buiten kwam zorgt niet voor eerdere verhoging van de pensioen richtleeftijd naar 68. …

Stand van zaken pensioen in eigen beheer

Dolf Wietzema Menkhorst Eigen Beheer, Pensioen

Op 19 juni 2014 heeft de vaste commissie voor Financiën een brief gestuurd in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën nu aangegeven dat hij vóór het mei-reces met een nadere uitwerking …

Aflossing hypotheek met pensioengeld

Dolf Wietzema Menkhorst Hypotheek, Pensioen

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het inzetten van pensioen voor aflossing van de woningschuld. Zij beschrijft met name de voortgang van de verkenning van de mogelijkheden hiervoor. Dit voorstel van de RMU, de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, bevat twee varianten: het inzetten van een deel van de pensioenpremie en het inzetten van een deel …

AOW franchise 2015

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In cijfers (bedragen 2014) Verzekerde regelingen Tot en met 2014 Vanaf 2015 Verschil Eindloon € 13.449,– € 14.204,– + € 755,– Middelloon / beschikbare premie € 13.449,– € 12.552,– – € 897,–   Eigen beheer Tot en met 2014 Vanaf 2015 Verschil Eindloon € 19.619,– € 20.721,– + € 1.102,– Middelloon / beschikbare premie € 19.619,– € 18.312,– – € …

Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al plaats per 1 januari 2015. De nadruk ligt straks bij ‘werkzekerheid’ in plaats van ‘baanzekerheid’. Door deze wet worden ook de mogelijkheden rondom het pensioenontslag verruimd. …

Komt er nu eindelijk een goede oplossing voor ZZPers?

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Honderdduizenden zzp’ers kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een nieuw, collectief pensioenfonds. Met de pensioenregeling van dit ZZP Pensioenfonds kunnen zij belastingvrij sparen voor hun oude dag, net als werknemers. Dit biedt zeker een aantal voordelen zoals hieronder opgesomd. ZZP’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en …

Eerste Kamer aanvaardt aangepast voorstel versobering pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het aangepaste voorstel tot versobering van de pensioenopbouw. Door het zogenoemde fiscale Witteveenkader te beperken, wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder verlaagd van 2.15% naar 1,875% (bij een middelloonregeling). Onder andere de Pensioenfederatie heeft zich stevig verzet tegen het oorspronkelijke voorstel van 1,75%. Ook de Eerste Kamer vond dat voorstel te ver gaan. Het aangepaste …

Pensioen mag geen haastklus zijn

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het FD constateert na een rondgang bij pensioenadviseurs dat de fiscale versobering van de pensioenopbouw in 2014 een haastklus is geworden. Met name werknemers zouden zich meer moeten roeren. “Werknemers hebben veelal niet voldoende compensatie gekregen voor de verlaging van hun pensioen”, zegt Marc Heemskerk van adviesbureau Mercer tegen het FD. “Pensioen is uitgesteld loon. Als dat omlaag gaat, moet …