Pensioenakkoord en uw pensioenregeling

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Omdat de inwoners van Nederland gemiddeld steeds ouder worden, nemen de kosten voor de oudedagsvoorziening toe. Dit geldt voor de AOW, maar ook voor de pensioenregeling die werkgevers voor hun werknemers geregeld hebben. De regering heeft een Pensioenakkoord gesloten met als doel de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden. Door het pensioenakkoord komen er een aantal nieuwe wetten en wetswijzigingen. Deze worden …

De Inkomende Waardeoverdracht

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Nieuwe medewerker, ongeveer 45 jaar, goed ervaren. Samen heb je niets vergeten; goede afspraken omtrent zijn loon, zijn auto van de zaak en nog veel meer. Je hebt zelfs een stuk voorlichting gegeven over zijn pensioen, ja dat moet nou eenmaal tegenwoordig. De informatie had je nog van een voorlichtingsbrief van enkele jaren geleden, zoveel was er nou eenmaal niet …

Een reddingsplan voor pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

“Een ‘reddingsplan voor pensioenen’ is dringend gewenst en verdient dan ook alle steun, als sociale partners hierover een akkoord hebben bereikt.” DIt stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het uitgelekte plan van werkgevers en werknemers waarmee het mogelijk zou blijven jaarlijks maximaal 2 procent belastingvrij pensioen op te bouwen. Het alternatief van werkgevers en werknemers zou de aantasting …

Jongeren vrezen voor pensioen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Ongeveer een derde van de jongeren verwacht op hun 72e nog een deeltijdbaan te moeten vervullen om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau GfK naar verwachting van werknemers over hun pensioen. Het Verbond van Verzekeraars liet het onderzoek uitvoeren omdat het kabinet de maximale belastingvrije pensioenopbouw wil beperken van 2,15 naar 1,75 procent per jaar. De Tweede …

Nieuwe premiestaffels 2014

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In de Staats-courant is een besluit van de minister van Financiën tot aanpassing van de premiestaffels gepubliceerd. Uiterlijk 1 januari 2014 moet worden uitgaan van deze (netto-) staffels. Het fiscale kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten is in dit besluit nader uitgewerkt op basis van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 2014 naar 67 jaar (volgens de Wet verhoging AOW- en …

Salarisaanpassingen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De pensioenopbouw van uw werknemers is gebaseerd op hun pensioengevend salaris. Vaak verandert dit salaris in het begin van een nieuw jaar. Graag ontvangen wij de nieuwe salarisgegevens van u zodat wij deze in de pensioenregeling kunnen verwerken. In deze brief leest u om welke gegevens het gaat, hoe u deze eenvoudig aan ons kunt doorgeven en waarom dit belangrijk is. Aanlevering …

Nooit aangemeld, wel pensioenrechten! Ook bij een verzekeringsmaatschappij

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds terwijl hij wel onder de werkingssfeer hiervan valt. Uit diverse jurisprudentie blijkt dat de werknemers dan gewoon recht hebben op pensioen. Het gegeven dat ze op grond van het pensioenreglement pensioenrechten verwerven is voldoende. Het feit dat er voor hen nooit premie is betaald, …

Fiscus zorgt voor lager netto pensioen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Ongeveer 98%  van de gepensioneerden ontvangt vanaf deze maand netto tussen de 0,7% en 5,8% minder pensioen. Dit geldt ook voor  mensen met een OBU, FLEX-pensioen, Vervroegd Ouderdomspensioen, Arbeidsongeschiktheidspensioen of Nabestaandenpensioen. Dat meldt de Belastingdienst. De overheid heeft besloten dat in 2013, voor gepensioneerden en niet-gepensioneerden, de tarieven voor loonheffing en premie Zorgverzekering (Zvw) stijgen. Hierdoor houden ze in 2013 …

AOW leeftijd

NLPensioen_admin Pensioen

De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2013 volgens onderstaand schema stapsgewijs verhoogd en vanaf 2021 gekoppeld aan de levensverwachting. Dit was al in het deelakkoord overeengekomen;   U bent geboren:                                               U krijgt AOW in:            Uw leeftijd is …