Pensioen nieuws

Pensioen onzeker?

Er gaat geen dag voorbij of je hoort wel dat bij pensioenfondsen moet worden gekort op de uitkeringen of dat de premies worden verhoogd. Om welke bedragen het dan gaat

Lees verder »

De inkomende waardeoverdracht

Nieuwe medewerker, ongeveer 45 jaar, goed ervaren. Samen heb je niets vergeten; goede afspraken omtrent zijn loon, zijn auto van de zaak en nog veel meer. Je hebt zelfs een

Lees verder »

Een reddingsplan voor pensioenen

“Een ‘reddingsplan voor pensioenen’ is dringend gewenst en verdient dan ook alle steun, als sociale partners hierover een akkoord hebben bereikt.” DIt stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op

Lees verder »

Jongeren vrezen voor pensioen

Ongeveer een derde van de jongeren verwacht op hun 72e nog een deeltijdbaan te moeten vervullen om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau GfK naar verwachting van

Lees verder »

Nieuwe premiestaffels 2014

In de Staats-courant is een besluit van de minister van Financiën tot aanpassing van de premiestaffels gepubliceerd. Uiterlijk 1 januari 2014 moet worden uitgaan van deze (netto-) staffels. Het fiscale

Lees verder »

AOW leeftijd

De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2013 volgens onderstaand schema stapsgewijs verhoogd en vanaf 2021 gekoppeld aan de levensverwachting. Dit was al in het deelakkoord overeengekomen;   U bent geboren:

Lees verder »

Wil jij weten wat NLPensioen voor jouw onderneming kan betekenen?

Laat een bericht achter en we nemen contact op

Scroll naar top