Pensioen onzeker?

Er gaat geen dag voorbij of je hoort wel dat bij pensioenfondsen moet worden gekort op de uitkeringen of dat de premies worden verhoogd. Om welke bedragen het dan gaat valt moeilijk te zeggen. Zoals ABP-voorzitter Henk Brouwer in een toelichting zegt: “Dat hangt immers af van het behaalde rendement en het niveau van de rente aan het eind van het jaar. En die springt momenteel alle kanten op.” In hoeverre raakt mij dit als ondernemer met een pensioenregeling bij een Verzekeraar of PPI (Premie Pensioen Instelling)? Een pensioenfonds beheert de gezamenlijke maandelijkse inbreng van haar deelnemers in een beleggingsportefeuille. Afhankelijk van de genomen risico’s bouwen zij daarmee vermogen op. Uit dit vermogen moet het fonds de pensioenuitkeringen uitkeren. De mate waarin zij in staat zijn om aan die pensioenverplichtingen te kunnen voldoen, wordt tot uitdrukking gebracht in de ‘dekkingsgraad’. De hoogte waarin het fonds de verplichte uitkering van pensioenen kan vervullen hangt af van de waarde van de beleggingsportefeuille en de rente waartegen de pensioenverplichting moet worden berekend. In hoeverre het fonds aan haar verplichtingen kan voldoen noemen we de dekkingsgraad. Als de waarde van de beleggingsportefeuille sterk daalt, of wanneer de rente daalt, dan daalt de dekkingsgraad. De dekkingsgraad kan zo sterk dalen dat er uiteindelijk onvoldoende geld is om de toekomstige pensioenen te betalen.

Het verschil zit in de garantie

Een pensioenverzekeraar doet in feite precies hetzelfde. Er is echter een groot verschil. De pensioenverzekeraar moet de pensioenuitkeringen garanderen. Hiervoor moet zij een veel hoger garantievermogen aanhouden dan pensioenfondsen. De pensioenen die zijn ondergebracht bij een pensioenverzekeraar zijn daarom gegarandeerd. Het verschil zit dus in het risico. Een Premie Pensioen Instelling werkt weer net even anders. Deze instelling is niet toegestaan om een garanties te verstrekken. Uw medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om de in te leggen premies te investeren in beleggingsfondsen, al dan niet in Lifecycle fondsen. De pensioenen zijn daarom sterk afhankelijk van de fondsrendementen. Conclusie Indien uw pensioenregeling is verzekerd bij een verzekeraar of PPI, worden uw medewerkers dus niet geconfronteerd met een verlaging van de pensioenen. Aan de andere kant worden de premies voor geboden garanties, tussentijds niet verhoogd.
Scroll naar boven