Pensioenakkoord definitief

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en coalitiepartijen VVD en PvdA over de miljardenbezuiniging op de pensioenopbouw.

Dat hebben de partijen vanmiddag naar buiten gebracht na een afrondend overleg op het ministerie van Financiën. Het voorstel om vanaf 2015 fors te bezuinigen door de fiscale aftrek van de pensioenopbouw te verlagen van 2,25% naar 1,75% strandde eerder in de Eerste Kamer. De oppositie vond de beperking te drastisch.

De afgelopen weken heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën onderhandeld met oppositiepartijen om alsnog steun te vinden voor het voorstel. Samen met D66, ChristenUnie en SGP zijn de regeringspartijen het eens geworden om de opbouw te verhogen ten opzichte van het oorspronkelijke plan naar 1,875%.

Gat

Hierdoor viel wel een gat van ruim €600 mln op de ingeplande bezuiniging. Dit gat wordt nu gedicht door een lastenverlichting voor werkgevers op kosten voor arbeid deels terug te draaien en door te besparen op een mobiliteitspotje om ouderen aan het werk te helpen. Werkgevers krijgen straks geen bonus meer als ze vijftigplussers in dienst nemen, maar alleen bij werknemers vanaf 56 jaar, zei D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Ook wordt de btw-vrijstelling voor pensioenuitvoerders als APG en PGGM geschrapt.

Waarborgen

De oppositie eiste ook meer waarborgen dat de pensioenpremies ook echt omlaag gaan. Anders blijven werknemers hetzelfde betalen voor minder pensioen. Het kabinet stelt een aantal van deze waarborgen in te voeren. Zo zal toezichthouder de Nederlandsche Bank strenger gaan toezien op de hoogte van de premies. Eventueel kan DNB straks ook hogere boetes uitdelen als bijvoorbeeld jongeren onevenredig veel premie moeten betalen. Daartoe wordt een zogeheten generatie-evenwichtstoets ingevoerd.

FNV

Vakbond FNV zegt in reactie teleurgesteld te zijn. Jongeren gaan er in de bijgestelde voorstellen nog steeds flink op achteruit, stelt FNV-bestuurder Gijs van Dijk.

Anbo

Ook ouderenbond Anbo maakt zich nog zorgen dat er bij de opbouw van 1,875% nog steeds mensen zullen zijn die niet aan het gewenste pensioen komen. Daarbij is de ouderenbond niet blij dat er €250 mln bezuinigd wordt op het potje om oudere werknemers naar werk te begeleiden. ‘Onbegrijpelijk als je kijkt naar de beroerde positie van 50-plus op de arbeidsmarkt’, zegt de bond. Ook is in dit akkoord afgesproken dat er een pensioenregeling voor zzp’ers komt. Zij vallen nu buiten het systeem. Straks hoeven zzp’ers niet eerst hun pensioenvoorziening op te eten als zij door baanverlies in de bijstand belanden. Volgens D66 zijn de gelden in het nieuw op te richten zzp-fonds veilig bij baanverlies.

Brons: FD