Pensioenakkoord en uw pensioenregeling

Omdat de inwoners van Nederland gemiddeld steeds ouder worden, nemen de kosten voor de oudedagsvoorziening toe. Dit geldt voor de AOW, maar ook voor de pensioenregeling die werkgevers voor hun werknemers geregeld hebben. De regering heeft een Pensioenakkoord gesloten met als doel de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden. Door het pensioenakkoord komen er een aantal nieuwe wetten en wetswijzigingen. Deze worden stapsgewijs ingevoerd.

Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Dit betreft een nieuwe wet waarin wordt geregeld dat de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd vanaf 1 januari 2013. De pensioen richtleeftijd in pensioenregelingen van de werkgevers gaat ook omhoog (naar leeftijd 67 jaar), namelijk met ingang van 1 januari 2014. Dit betekent dat in veel gevallen het jaarlijks opbouwpercentage  van het pensioen iets lager zal worden, omdat werknemers langer de tijd hebben op pensioen op te bouwen. Of en in welke mate de lopende pensioenvoorziening zal moeten worden aangepast,  is afhankelijk van het soort pensioenregeling die u voor uw medewerkers hebt getroffen. Momenteel inventariseren wij in nauwe samenwerking met de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen wat de precieze gevolgen  zijn van de wetswijzigingen  op de pensioenregelingen. Wij houden u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Binnenkort zullen wij u nader informeren over eventuele noodzakelijke aanpassingen.
Scroll naar boven