Pensioenwiki

Kleine pensioenen

Waardeoverdracht kleine pensioenen, nu automatisch Indien je een pensioen hebt tussen de € 2,- en € 503,24 bruto per jaar (2021), wordt dit aangemerkt als een klein pensioen. Jaarlijks wordt

Lees verder »

WIA

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet is op 29 december 2005 in werking getreden en volgde daarmee de WAO op. Deze werknemersverzekering regelt een inkomen

Lees verder »

Startbrief

Als je begint bij een nieuwe werkgever dan krijg je van de pensioenuitvoerder binnen drie maanden na de start van je deelname aan de pensioenregeling een startbrief. Wat kan ik

Lees verder »

BPF onderzoek

Bedrijfstak Pensioenfonds Onderzoek Verplichtstellingen bedijfstakpensioenfonds Nederland kent circa 73 bedrijfstakpensioenfondsen. Deze pensioenfondsen voeren de pensioenregeling van een betreffende branche c.q. bedrijfstak uit en kennen vaak een verplichtstelling tot deelname. De

Lees verder »

Maximaal pensioengevend salaris

Het maximaal pensioengevend salaris is het maximale loon op full-time basis waarover je bruto pensioen kan opbouwen. Indien je een inkomen hebt dat hoger ligt dan dit maximaal pensioengevend salaris,

Lees verder »

AOW Bedragen

De AOW bedragen wordt jaarlijks per 1 januari van ieder jaar vastgesteld. Hieronder tref je een overzicht van de actuele en eerdere AOW bedragen. De genoemde AOW bedragen zijn erop gebaseerd

Lees verder »

Heel Kleine Pensioenen

Heel kleine pensioenen, tot € 2 bruto per jaar, komen te vervallen, tenzij men vóór 1 januari 2019 had geopteerd voor afkoop of waardeoverdracht. In 2018 hebben pensioenuitvoerders door middel

Lees verder »

Revisierente

Heeft u een lijfrente- of pensioenpolis? Dan spaart u met fiscaal voordeel, of te wel u krijgt een deel van de premie terug van de belastingdienst. De fiscus doet dit

Lees verder »

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is het overdragen van opgebouwde pensioenrechten van de ene pensioenregeling naar de andere.  Bij het wisselen van werkgever, kunnen de opgebouwde (contante) waarde van pensioenaanspraken overgedragen worden van de oude pensioenregeling

Lees verder »

Pensioenaanspraak

Pensioenaanspraak is het recht op pensioen zoals dat is vastgelegd in de pensioenregeling die door de werkgever aan de werknemer is toegezegd.

Lees verder »

Wil jij weten wat NLPensioen voor jouw onderneming kan betekenen?

Laat een bericht achter en we nemen contact op

Vragen of wil je meer informatie?
Scroll naar boven