AOW franchise

U bent hier:
< Terug

Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd en daarom ook geen pensioenpremie wordt betaald. Het systeem van de franchise is gebaseerd op de aanname dat het pensioen niet eerder ingaat dan bij het bereiken van de AOW-leeftijd

Minimale AOW franchise (werknemers) middelloon 100/75
middelloon 100/70
eindloon 100/66,28
€ 14.544
€ 15.583
€ 16.458
Volgende Eindloonregeling
Inhoud