Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Beschikbare premie regeling / DC regeling (Defined Contribution)

Een DC-regeling heet ook wel beschikbare premieregeling. Hierin bouwt u een kapitaal op door via uw werkgever maandelijks premies te storten. Deze premies worden belegd. De ingelegde premies en het behaalde rendement vormen samen het kapitaal waarmee u op uw pensioenleeftijd een levenslange pensioenuitkering aankoopt.

Voor een beschikbare premieregeling zijn in de Wet fiscale behandeling van pensioenen alleen de kaders gecreëerd waarbinnen een regeling opgezet dient te worden. Vanuit de praktijk en de vanwege de groei van beschikbare premieregelingen heeft het Ministerie van Financiën vervolgens premiestaffels afgegeven die als fiscaal maximum dienen voor een beschikbare premieregeling.

Op uw pensioenleeftijd koopt u pensioen aan bij een levensverzekeringsmaatschappij van uw keuze. De hoogte van dit pensioen is onder andere afhankelijk van de rente op de pensioeningangsdatum. Daarnaast is de hoogte van dit pensioen afhankelijk van de tarieven van de levensverzekeringsmaatschappij van uw keuze. Voor uw pensioendatum wordt u hierover door geïnformeerd met een voorstel tot een aan te kopen pensioen. Indien gewenst kunt u een onderzoek laten doen welke pensioenverzekeraar de hoogste uitkering voor u heeft, op basis van uw pensioenkapitaal.

Scroll naar boven