Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

BPF onderzoek

Bedrijfstak Pensioenfonds Onderzoek

Verplichtstellingen bedijfstakpensioenfonds

Nederland kent circa 73 bedrijfstakpensioenfondsen. Deze pensioenfondsen voeren de pensioenregeling van een betreffende branche c.q. bedrijfstak uit en kennen vaak een verplichtstelling tot deelname. De aard van de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming bepaalt onder welk bedrijfstakpensioenfonds u valt. Uw werknemers hebben dan automatisch recht op het pensioen van dit bedrijfstakpensioenfonds. Veelal wordt er door ondernemingen echter geen onderzoek gedaan of de betreffende bedrijfsactiviteiten onder een verplichtstelling van zo’n bedrijfstakpensioenfonds vallen. Aangezien deelname verplicht is, loopt de betreffende werkgever daarmee een aanzienlijk risico.

Pensioenrisico's

Het achteraf realiseren van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds kan voor een onderneming zeer ingrijpend zijn. Bij gebleken verplichtstelling kan een bedrijfstakpensioenfonds namelijk met terugwerkende kracht de achtergestelde pensioenpremies vorderen. Bij de grootste fondsen zijn deze jaarpremies gemiddeld 20 % tot 25 % van de pensioengrondslag. Als een werkgever geconfronteerd wordt met een premieclaim van het fonds over meerdere jaren, dan is er acuut sprake van een financieel probleem. Zo zal de premie gebaseerd zijn op de huidige actuariële tarieven en grondslagen. Bij aanwezigheid van een andere pensioentoezegging zullen de betaalde pensioenpremies dienen te worden teruggevorderd. Een pensioenuitvoerder is hier echter niet altijd welwillend in.

BPF onderzoek

Het mag duidelijk zijn dat het belangrijk is om te weten of uw onderneming onder één van de 73 verplichte bedrijfstakpensioenfondsen valt. In veel gevallen is het namelijk niet altijd duidelijk of en specifiek onder welk pensioenfonds uw bedrijfsactiviteiten nou daadwerkelijk vallen. Gelukkig brengt de Bpf-Scan u op korte termijn meer duidelijkheid. Middels een grondig Bpf onderzoek kan NLPensioen meer zekerheid geven over een eventuele verplichte aansluiting tot een Bpf . Dit voorkomt in de toekomst onverwachte financiële risico’s.

Werkwijze BPF onderzoek

Ten eerste wordt samen met u uw klantprofiel vastgesteld en een inventarisatie gemaakt van de bedrijfsactiviteiten. Gebruikelijke gegevens die hier aan de orde komen zijn de gegevens van uw website, KvK en SBI codering. Op basis van uw bedrijfsactiviteiten onderzoekt NLPensioen of, en zo ja bij welk van de circa 73 bedrijfstakpensioenfonds(en), uw onderneming mogelijk verplicht dient aan te sluiten middels de Bpf-Scan. Hierbij worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inventarisatie van de bedrijfsactiviteiten op basis van website, KvK en SBI codering;
  • Inventarisatie van de feitelijke bedrijfsactiviteiten op basis van een bespreking;
  • Vastlegging klantprofiel alsmede bedrijfsactiviteiten in het Bpf-Scandossier;
  • Analyse c.q. toetsing van de bedrijfsactiviteiten met de verplichtstellingen van de Bedrijfstakpensioenfondsen;
  • Rapportage Bpf-Scan.

Mocht uiteindelijk blijken dat verplichtstelling aan de orde is, dan kunnen wij u uiteraard bijstaan in het verdere proces.

Wat biedt het BPF onderzoek?

  • Eerste zekerheid;
  • Begeleiding bij een eventuele aansluiting;
  • Begeleiding bij een eventuele dispensatie/vrijstelling tot aansluiting bij het Bpf.
Scroll naar boven