Eerste pijler

AOW Bedragen

De AOW bedragen wordt jaarlijks per 1 januari van ieder jaar vastgesteld. Hieronder tref je een overzicht van de actuele en eerdere AOW bedragen. De genoemde AOW bedragen zijn erop gebaseerd

Lees verder »

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

De DGA en de Pensioenwet Bij de invoering van de Pensioenwet (PW) is de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) buiten de PW gehouden. Onder de DGA wordt verstaan de werknemer die 10% of meer

Lees verder »

Werknemersverzekering

Werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplichte, publiekrechtelijke verzekeringen voor werknemers en met hen gelijkgestelden. De verzekeringen voorzien in een uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zijn per wet

Lees verder »

Volksverzekering

Een volksverzekering is in Nederland een verplichte, publiekrechtelijke verzekering voor iedere natuurlijke persoon die legaal ingezetene van Nederland is. Ook een niet-ingezetene van Nederland die ter zake van een in Nederland

Lees verder »

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. De AOW is een van de zogenoemde volksverzekeringen. De Belastingdienst int de premies volksverzekeringen tegelijk met de inkomstenbelasting bij de

Lees verder »

Wil jij weten wat NLPensioen voor jouw onderneming kan betekenen?

Laat een bericht achter en we nemen contact op

Scroll naar top