Tweede pijler

Startbrief

Als je begint bij een nieuwe werkgever dan krijg je van de pensioenuitvoerder binnen drie maanden na de start van je deelname aan de pensioenregeling een startbrief. Wat kan ik

Lees verder »

Maximaal pensioengevend salaris

Het maximaal pensioengevend salaris is het maximale loon op full-time basis waarover je bruto pensioen kan opbouwen. Indien je een inkomen hebt dat hoger ligt dan dit maximaal pensioengevend salaris,

Lees verder »

Heel Kleine Pensioenen

Heel kleine pensioenen, tot € 2 bruto per jaar, komen te vervallen, tenzij men vóór 1 januari 2019 had geopteerd voor afkoop of waardeoverdracht. In 2018 hebben pensioenuitvoerders door middel

Lees verder »

Revisierente

Heeft u een lijfrente- of pensioenpolis? Dan spaart u met fiscaal voordeel, of te wel u krijgt een deel van de premie terug van de belastingdienst. De fiscus doet dit

Lees verder »

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is het overdragen van opgebouwde pensioenrechten van de ene pensioenregeling naar de andere.  Bij het wisselen van werkgever, kunnen de opgebouwde (contante) waarde van pensioenaanspraken overgedragen worden van de oude pensioenregeling

Lees verder »

Pensioenaanspraak

Pensioenaanspraak is het recht op pensioen zoals dat is vastgelegd in de pensioenregeling die door de werkgever aan de werknemer is toegezegd.

Lees verder »

Gewezen Deelnemer

Een gewezen deelnemer van een pensioenregeling is iemand waarvoor geen pensioenpremie meer betaald hoeft te worden, maar die wel aanspraak maakt op pensioen. Gewezen deelnemers zijn onder meer gepensioneerden en werknemers die ontslagen zijn of van baan

Lees verder »

Deelnemer Pensioenregeling

Een deelnemer van een pensioenregeling is een medewerker die door zijn werkgever is aangemeld bij een pensioenregeling en waarvoor door het pensioenfonds een pensioen wordt opgebouwd

Lees verder »

Kleine Pensioenen

Kleine pensioenen van € 2 tot € 484,09 bruto per jaar mogen per 1 januari 2019 niet meer worden afgekocht. Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen die vanaf 1 januari 2018 (zijn)

Lees verder »

Premie staffels / Staffelbesluit

(Besluit van 20 december 2019, nr 2019-21333, Staatscourant 2019-66203) NETTO STAFFEL 68 JAAR (rekenrente 3%) Percentage van de pensioengrondslag (1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel) Leeftijdsklassen tot 68 jaar Percentage van

Lees verder »

Wil jij weten wat NLPensioen voor jouw onderneming kan betekenen?

Laat een bericht achter en we nemen contact op

Scroll naar top