Pensioenuitvoerder

Algemeen Pensioenfonds (APF)

Een algemeen pensioenfonds biedt in Nederland de mogelijkheid meerdere pensioenregelingen te bundelen in een stichting. Vanaf 1 januari 2016 is het in Nederland mogelijk om meerdere pensioenregelingen onder te brengen in een algemeen

Lees verder »

Premie Pensioen Instelling (PPI)

Een PPI Pensioen heeft twee kenmerken. Ten eerste, de inhoud van de pensioenregeling. Dat betreft in dit geval altijd een beschikbare premieregeling (DC). Ten tweede, de uitvoering van de pensioenregeling.

Lees verder »

Levensverzekeraar

Een verzekeringsmaatschappij is in Nederland altijd een naamloze vennootschap of onderlinge waarborgmaatschappij. Een natuurlijke persoon of een andere rechtsvorm, zoals een besloten vennootschap of een stichting, mogen niet optreden als

Lees verder »

Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald. Dit artikel

Lees verder »

Pensioenuitvoerder

Er zijn verschillende pensioenuitvoerders in Nederland. De pensioenuitvoerders zijn in te delen in: Pensioenfondsen: Ondernemingspensioenfondsen, Bedrijfstakpensioenfondsen en Beroepspensioenfondsen Levensverzekeraars Premiepensioeninstellingen (PPI). Dit  is een nog niet zo bekende pensioenuitvoerder Vanaf

Lees verder »

Wil jij weten wat NLPensioen voor jouw onderneming kan betekenen?

Laat een bericht achter en we nemen contact op

Scroll naar top