Premie staffels / Staffelbesluit

Dolf Wietzema Menkhorst

Besluit van 10 december 2018 Gebaseerd op 4% rekenrente Leeftijdsklassen tot 68 jaar Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel) OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP 15 tot en met 19 3,2 3,9 4,4 4,6 20 tot en met 24 3,7 4,4 5,1 …

Maximale opbouwpercentage pensioen

Dolf Wietzema Menkhorst

Pensioen maximum opbouw De pensioen maxima zijn de maximale opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen in een eindloonregeling of middelloonregeling. Ouderdomspensioen Middelloon 2013 2014 2015 2018 Eindloon 2013 2014 2015 2018 68 jaar 1,875% 68 jaar 1,657% 67 jaar 2,15% 1,875% 1,738% 67 jaar 1,90% 1,657% 1,535% 66 jaar 1,99% 1,739% 1,614% 66 jaar 1,76% 1,536% 1,426% 65 jaar …

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Dolf Wietzema Menkhorst

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De levensverwachting in2025 is in de nieuwste prognose een fractie hoger dan in de prognose van 2018 (20,74 jaar). Dat komt neer op een verschil van een halve week. AOW-wet gebruikt CBS-prognose De prognose van het CBS …

Maximaal Pensioengevend Salaris

Dolf Wietzema Menkhorst

2020 € 110.111 2019 € 107.593 2018 € 105.075 2017 € 103.317 2016 € 101.519 2015 € 100.000

AOW bedragen

Dolf Wietzema Menkhorst

2020 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 21.864€ 15.934 2019 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 21.282€ 15.459 2018 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 20.613€ 14.937 2017 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 19.684€ 14.392 2016 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 19.428€ 14.211 2015 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 18.963€ 13.866 2014 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 18.828€ 13.733

AOW franchise

Dolf Wietzema Menkhorst

Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd en daarom ook geen pensioenpremie wordt betaald. Het systeem van de franchise is gebaseerd op de aanname dat het pensioen niet eerder ingaat dan bij het bereiken van de AOW-leeftijd 2020 Minimale AOW franchise (werknemers) middelloon 100/75middelloon 100/70eindloon 100/66,28 € 14.167€ 15.178€ 16.030 2019 …