Waardeoverdracht

Dolf Wietzema Menkhorst

Waardeoverdracht is het overdragen van opgebouwde pensioenrechten van de ene pensioenregeling naar de andere.  Bij het wisselen van werkgever, kunnen de opgebouwde (contante) waarde van pensioenaanspraken overgedragen worden van de oude pensioenregeling naar de nieuwe. Waardeoverdracht wordt gedaan om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van pensioenregeling wisselt. Wanneer de pensioenregeling van de nieuwe werkgever slechter is, dan kan overdracht ongunstig zijn. …

Pensioenaanspraak

Dolf Wietzema Menkhorst

Pensioenaanspraak is het recht op pensioen zoals dat is vastgelegd in de pensioenregeling die door de werkgever aan de werknemer is toegezegd.

Gewezen Deelnemer

Dolf Wietzema Menkhorst

Een gewezen deelnemer van een pensioenregeling is iemand waarvoor geen pensioenpremie meer betaald hoeft te worden, maar die wel aanspraak maakt op pensioen. Gewezen deelnemers zijn onder meer gepensioneerden en werknemers die ontslagen zijn of van baan veranderd zijn. 

Deelnemer Pensioenregeling

Dolf Wietzema Menkhorst

Een deelnemer van een pensioenregeling is een medewerker die door zijn werkgever is aangemeld bij een pensioenregeling en waarvoor door het pensioenfonds een pensioen wordt opgebouwd

Kleine Pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst

Kleine pensioenen van € 2 tot € 484,09 bruto per jaar mogen per 1 januari 2019 niet meer worden afgekocht. Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen die vanaf 1 januari 2018 (zijn) ontstaan met ingang van 1 januari 2019 automatisch overdragen aan de pensioenuitvoerder, waar de gewezen deelnemer op dat moment zijn pensioen opbouwt. Het is ook mogelijk het pensioen te laten …

Maximale opbouwpercentages pensioen

Dolf Wietzema Menkhorst

De pensioen maxima zijn de maximale opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen in een eindloonregeling of middelloonregeling. Ouderdomspensioen Middelloon 2013 2014 2015 2018 68 jaar 1,875% 67 jaar 2,15% 1,875% 1,738% 66 jaar 1,99% 1,739% 1,614% 65 jaar 2,25% 1,84% 1,616% 1,502% 64 jaar 2,08% 1,72% 1,504% 1,400% 63 jaar 1,93% 1,60% 1,403% 1,307% 62 jaar 1,79% 1,49% 1,311% …

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Dolf Wietzema Menkhorst

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De levensverwachting in2025 is in de nieuwste prognose een fractie hoger dan in de prognose van 2018 (20,74 jaar). Dat komt neer op een verschil van een halve week. AOW-wet gebruikt CBS-prognose De prognose van het CBS …

Levensverwachting

Dolf Wietzema Menkhorst

De levensverwachting, die ook de periode-levensverwachting of virtuele levensduur wordt genoemd, is de leeftijd die iemand zou bereiken als de sterftekansen naar leeftijd van een gekozen jaar iemands hele leven zouden gelden. Het geeft aan hoe oud een persoon van een bepaalde leeftijd uit dat jaar gemiddeld zal worden, als vanaf dat jaar de vooruitgang op het gebied van gezondheid …

Maximaal Pensioengevend Salaris

Dolf Wietzema Menkhorst

2020 € 110.111 2019 € 107.593 2018 € 105.075 2017 € 103.317 2016 € 101.519 2015 € 100.000

30% regeling

Dolf Wietzema Menkhorst

U bouwt meestal geen pensioen op over de belastingvrije vergoeding van de 30%-regeling. U bouwt wél pensioen op als: uw pensioentoezegging (inclusief de vrije vergoeding) op 1 juli 2002 al bestondU bouwt pensioen op tijdens de hele looptijd van de 30%-regeling, inclusief eventuele verlenging. U kunt er geen pensioen meer over opbouwen als u van werkgever verandert. u gebruik kunt …