Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Defined benefit pensioenregeling (‘DB-regeling’), Salaris diensttijd regeling

Afhankelijk van het salaris en/of de diensttijd (salaris-diensttijdsysteem) wordt een aanspraak op een uitkering vastgesteld. De begunstigde bouwt een recht op pensioen op dat niet afhankelijk is van het beleggingsresultaat van het pensioenfonds. Zowel het langlevenrisico als het beleggingsrisico ligt bij de pensioenuitvoerder.
Het salaris-diensttijdregeling is een zogeheten beschikbare uitkeringsregeling, ook bekend als DB-regeling (DB, Engels voor defined benefit).

Middelloon- en eindloonregelingen vallen onder dit type overeenkomst. Bij een middelloonregeling is de hoogte van het pensioen afhankelijk van het gemiddelde verdiende loon; bij een eindloonregeling is de hoogte van het pensioen afhankelijk van het laatst verdiende loon.

Scroll naar boven