Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

De DGA en de Pensioenwet

Bij de invoering van de Pensioenwet (PW) is de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) buiten de PW gehouden. Onder de DGA wordt verstaan de werknemer die 10% of meer van de aandelen van het bedrijf in handen heeft. In 2007 is de Pensioenwet ingevoerd en daarbij is de DGA buiten de werking van de PW geplaatst. De voornaamste reden om de DGA buiten de PW te plaatsen, is dat hij de mogelijkheid had om het pensioen binnen de eigen BV op te bouwen.

Eigen beheer is afgeschaft

Eigenlijk mogen we niet spreken over afschaffen, maar moeten we spreken over uitfaseren. Dat komt onderaan de streep op hetzelfde neer. Vanaf 2017 wordt er geen nieuwe opbouw in eigen beheer meer gerealiseerd. Er mag gekozen worden om de opgebouwde aanspraken te laten staan, maar het beleid wordt erop gericht dat zoveel mogelijk DGA’s gaan kiezen om het eigen beheer om te zetten in de nieuwe oudedagsvoorziening in de eigen BV.

Veel DGA’s kiezen nog steeds voor een verzekerd pensioen

Naast de pensioenopbouw in eigen beheer kan de DGA het pensioen “gewoon” opbouwen bij een verzekeraar. Vaak werd gekozen voor een mix van eigen beheer en verzekeren. Een enkeling koos alleen een verzekerd pensioen.

De verzekerde regelingen van de DGA’s vallen nu NIET onder de werking van de Pensioenwet, omdat de DGA de mogelijkheid had om het verzekerde pensioen terug te halen naar eigen beheer.

Werknemers mogen onder de PW niet gekeurd worden en DGA’s wel

In de Wet op de Medische Keuringen (WMK) is opgenomen, dat werknemers niet gekeurd mogen worden bij het afsluiten van een pensioenverzekering. Voor de definitie van de werknemer wordt verwezen naar de definitie van de werknemer onder de PW. Daarmee is de DGA uitgesloten van het keuringsverbod.

Scroll naar boven