Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Heel Kleine Pensioenen

Heel kleine pensioenen, tot € 2 bruto per jaar, komen te vervallen, tenzij men vóór 1 januari 2019 had geopteerd voor afkoop of waardeoverdracht.
In 2018 hebben pensioenuitvoerders door middel van een eenmalige opschoonactie heel kleine pensioenen afgekocht of overgedragen voordat deze aanspraken vanaf 1 januari 2019 (kunnen) vervallen. Aangezien pensioenuitvoerders voor die afkoop een wettelijk een termijn van 2 jaar na beëindiging van de deelneming in aanmerking moesten nemen, betekende dit dat heel kleine aanspraken ontstaan in 2017 en 2018 niet in die opschoonactie konden worden meegenomen.
Voor deze pensioenen is een uitzondering gemaakt, zodat ook deze heel kleine aanspraken aanvankelijk in 2018 (zonder revisierente) konden worden afgekocht.
Uiteindelijk is voor heel kleine pensioenen, welke in 2017 en 2018 zijn ontstaan, afgesproken dat pensioenuitvoerders tot 1 juli 2019 het recht hebben om tot afkoop (zonder revisierente) over te gaan. Deze verlenging van de termijn tot 1 juli 2019 was nodig omdat de termijn voor deelnemers die zich tot en met 31 december 2018 zouden kunnen melden wel erg krap was.

Scroll naar boven