Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen bestaat uit de volgende onderdelen:
Pensioen voor de achterblijvende partner: partnerpensioen.
Pensioen voor de achterblijvende kinderen: wezenpensioen.
Ga na hoe het in jouw regeling zit. Kijk daarbij of er sprake is van:

Partnerpensioen op risicobasis

Opbouw van partnerpensioen
Het is belangrijk dat na jouw dood je nabestaanden financieel kunnen rondkomen. Op je pensioenoverzicht kun je zien welk inkomen er voor je gezin is als jij doodgaat. Een overzicht van al je pensioenen vind je op mijnpensioenoverzicht.nl. Kijk ook of je partner recht heeft op een ANW-uitkering van de overheid.

Partnerpensioen

Kijk goed na of jouw partner in aanmerking komt voor het nabestaandenpensioen. Als er een partnerpensioen is, komt de huwelijkspartner of de partner die als partner geregistreerd is bij de burgerlijke stand daarvoor in elk geval in aanmerking. Als je ongehuwd samenwoont zonder registratie is dat niet altijd het geval. Ook niet als er een samenlevenscontract is. Kijk dus goed in je pensioenregeling of je partner voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor partnerpensioen.

Heb je een risicopartnerpensioen of een opbouwpartnerpensioen?
Er zijn twee manieren waarop het partnerpensioen wordt verzekerd: Opbouw of risico.

Partnerpensioen op risicobasis

Bij een partnerpensioen op risicobasis ben verzekerd tegen het risico van je overlijden. Als je doodgaat terwijl je deelneemt aan de pensioenregeling krijgt je partner een partnerpensioen. Wanneer de premiebetaling stopt (bijvoorbeeld bij ontslag of op de pensioendatum) vervalt de verzekering en is er geen partnerpensioen meer. Na een scheiding heeft je ex-partner geen aanspraak op partnerpensioen. Op de pensioendatum is er evenmin een partnerpensioen. Wel heb je de mogelijkheid om bij ontslag en bij pensionering een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen. Je ouderdomspensioen wordt daardoor wel lager.

Partnerpensioen opbouwen

Als je partnerpensioen opbouwt, vorm je een ‘potje’. Hieruit ontvangt je partner na jouw dood een uitkering. Stop je met opbouwen, omdat je bijvoorbeeld niet meer aan een pensioenregeling meedoet, dan houd je recht op het partnerpensioen dat tot dan toe is opgebouwd. Als je partnerpensioen is opgebouwd, houd je recht op het pensioen bij ontslag. Na een echtscheiding houdt je ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot de datum van echtscheiding is opgebouwd. Je kunt het opgebouwde partnerpensioen, met instemming van je partner, op de pensioendatum in ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.

Hoe hoog is het partnerpensioen?

In veel pensioenregelingen is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat je kunt bereiken tot de pensioendatum. Maar er zijn ook pensioenregelingen waarin het partnerpensioen veel lager is. Let daar dus goed op.

ANW-hiaat

Naast het gewone partnerpensioen hebben sommige regelingen een tijdelijk partnerpensioen. Dat is bedoeld voor de achterblijvende partner die jonger is dan 65 jaar. Een tijdelijk partnerpensioen is bedoeld om het gemis aan een ANW-uitkering op te vangen. Soms compenseert een tijdelijk partnerpensioen ook het hogere belastingtarief dat de partner tot zijn of haar 65e betaalt. Dit soort pensioen wordt ook vaak een Anw-hiaatpensioen of nabestaandenoverbruggingspensioen genoemd.

Wat kan ik doen als het partnerpensioen niet hoog genoeg is?
Het kan zijn dat jouw gezin (voor een deel) afhankelijk is van jouw inkomen en dat het partnerpensioen na jouw overlijden niet hoog genoeg is om van rond te komen. als dat zo is, kun je zelf maatregelen nemen:

Extra Partnerpensioen

In sommige pensioenregelingen kun je kiezen voor een extra partnerpensioen of voor een tijdelijk extra partnerpensioen (dat heet dan tijdelijk partnerpensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen of anw-hiaat-pensioen). vraag bij je pensioenuitvoerder na of dat kan.
Je kunt een verzekering afsluiten waardoor er, als jij overlijdt, aan jouw partner een kapitaal wordt uitgekeerd. De premie voor die verzekering kun je niet van de belasting aftrekken, maar over het kapitaal hoeft je partner geen inkomstenbelasting te betalen.
Als je een hypotheek neemt op je huis, kun je vaak een verzekering afsluiten waardoor je hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost als jij overlijdt. Doordat de woonlasten afnemen, zal het voor jouw gezin gemakkelijker zijn om financieel rond te komen.
Je kunt een nabestaandenlijfrente verzekeren. Dan krijgt jouw partner vanaf jouw overlijden levenslang een uitkering. Of je kinderen krijgen een uitkering tot uiterlijk hun 30ste. De premie voor die verzekering kun je alleen van de belasting aftrekken als je een pensioentekort hebt. Over de uitkering moet je partner inkomstenbelasting betalen.
Je kunt geld sparen (of beleggen) waardoor het voor jouw partner en kinderen gemakkelijker is om rond te komen.

Scroll naar boven