Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Pensioen

De opbouw van uw pensioen

Wat verstaan we eigenlijk precies onder een pensioen? Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd (nu: 68 jaar). Dat inkomen komt in de plaats van uw salaris. Uw pensioen bestaat uit drie pijlers:

Een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
Het pensioen dat u bij uw werkgever(s) opbouwt
De inkomsten die u zelf als aanvulling op uw pensioen heeft geregeld

Pijler 1: de AOW

De AOW is een basispensioen. Iedereen in Nederland heeft vanaf zijn AOW-gerechtigde leeftijd recht op AOW. De AOW-gerechtigde leeftijd verschuift de komende jaren van leeftijd 65 naar leeftijd 67. De AOW bouwt u in de vijftig jaar die voorafgaat aan de AOW-gerechtigde leeftijd op. Heeft u in die periode altijd in Nederland gewoond? Dan ontvangt u een volledige AOW-uitkering. Voor elk jaar dat u in het buitenland heeft gewoond wordt de AOW-uitkering met 2% gekort. Maar het is mogelijk om, als u in het buitenland woont, de AOW-opbouw vrijwillig voort te zetten.

Pijler 2: het werkgeverspensioen

Als u werkt, bouwt u veelal pensioen op via uw werkgever. Dit pensioen komt bovenop uw AOW-uitkering. U heeft alleen recht op een werkgeverspensioen als u bij uw werkgever heeft meegedaan aan de pensioenregeling. Hoe uw pensioenregeling eruitziet, verschilt per werkgever. Zo’n werkgeverspensioen loopt meestal tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het geld eerder opnemen is vaak mogelijk, maar de uitkering vanaf de pensioengerechtigde leeftijd wordt dan lager. Bovendien heeft niet iedere werkgever een pensioenregeling. In dat geval bouwt u ook geen werkgeverspensioen op.

Pijler 3: het inkomen dat u zelf heeft geregeld

Wat als de AOW en het werkgeverspensioen samen niet genoeg inkomen voor u vormen? Het is verstandig om dan zelf extra pensioen op te bouwen. Dat kunt u op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld met banksparen, met een lijfrenteverzekering of door te beleggen.

Scroll naar boven