Pensioenwet

Dolf Wietzema Menkhorst

U bent hier:
< Terug
Inhoud

In de NederlandsePensioenwet (Pw), voluit de Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet), wordt beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder in relatie tot pensioen. De wet is op 1 januari 2007 in werking getreden, de wet verving de oudere Pensioen- en spaarfondsenwet (Psw). De Pensioenwet zorgt ervoor dat deelnemers aan een pensioenregeling ervan verzekerd zijn dat deze wordt uitgevoerd en dat zij een bepaalde mate van individuele en financiële zekerheid genieten.