Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Pensioenwet

In de NederlandsePensioenwet (Pw), voluit de Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet), wordt beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder in relatie tot pensioen. De wet is op 1 januari 2007 in werking getreden, de wet verving de oudere Pensioen- en spaarfondsenwet (Psw). De Pensioenwet zorgt ervoor dat deelnemers aan een pensioenregeling ervan verzekerd zijn dat deze wordt uitgevoerd en dat zij een bepaalde mate van individuele en financiële zekerheid genieten.

Scroll naar boven