Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Premie Pensioen Instelling (PPI)

Een PPI Pensioen heeft twee kenmerken. Ten eerste, de inhoud van de pensioenregeling. Dat betreft in dit geval altijd een beschikbare premieregeling (DC). Ten tweede, de uitvoering van de pensioenregeling. Die wordt uitgevoerd door een Premie Pensioeninstelling (PPI).

Inhoud van het PPI pensioen

Sinds 2011 kan een pensioenregeling ook door een Premie Pensioeninstelling (PPI) worden uitgevoerd. Eén van de voorwaarden is dat het dan alleen om een beschikbare premieregeling mag gaan. In een PPI pensioen is daarom de beschikbare premie het uitgangspunt voor de pensioenregeling. Die premie is zeker. De hoogte van het daarmee op te bouwen pensioen is niet zeker. Lees hier meer over de beschikbare premieregeling.

Uitvoering van het PPI pensioen

Een Premie Pensioeninstelling (PPI) heeft verschillende kenmerken. Zoals bijvoorbeeld:

  • De Premie Pensioeninstelling (PPI) mag alleen een beschikbare premieregeling uitvoeren (zie hiervoor);
  • De Premie Pensioeninstelling (PPI) mag grensoverschrijdend werken. Dit komt trouwens in de praktijk niet/nauwelijks voor;
  • De Premie Pensioeninstelling (PPI) mag geen “biometrische risico’s” lopen. Met andere woorden, de PPI voert alleen het “sparen en beleggen” uit. De risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid worden door een verzekeraar gedekt. Aan de keuze voor een Premie Pensioeninstelling (PPI) is dus altijd een verzekeraar gebonden. Vaak is dat de verzekeraar die de Premie Pensioeninstelling (PPI) heeft opgericht;
  • Het voorgaande betekent ook dat de Premie Pensioeninstelling (PPI) geen ingegaan pensioen mag uitvoeren. Ook daarvoor wordt een verzekeraar ingeschakeld. NB: er is een wetswijziging is opkomst die dit wel toestaat als het pensioenkapitaal ook na ingang van het PPI pensioen wordt belegd.

Selectie uitvoerder van het PPI pensioen

De ene Premie Pensioeninstelling (PPI) is de andere niet. De administratiekosten per PPI pensioen verschillen.  Maar er speelt meer. Onderzoek bijvoorbeeld de verschillen in beleggingskosten. Minder kosten betekent meer pensioen! Ook verschilt de wijze waarop het partnerpensioen wordt verzekerd. Soms is dat een (lagere) premie die over alle medewerkers wordt berekend (het onbepaalde partnersysteem). Soms is dat een (hogere) premie die alleen over de medewerkers met partner wordt berekend (het bepaalde partnersysteem). Ten slotte, beoordeel de kwaliteit van de communicatie. Het PPI pensioen wordt vaak ondersteund door portals voor werkgever én werknemers.

Scroll naar boven