Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Revisierente

Heeft u een lijfrente- of pensioenpolis? Dan spaart u met fiscaal voordeel, of te wel u krijgt een deel van de premie terug van de belastingdienst. De fiscus doet dit omdat de overheid het belangrijk vind om zelfstandig te sparen voor het pensioen. Deze fiscaal vriendelijke regeling moet dit sparen stimuleren.

Afkopen lijfrente

Als u besluit uw pensioen, lijfrente polis of bankspaarrekeningen af te kopen, dan wordt het gespaarde saldo netto op uw rekening gestort. De fiscus heeft u fiscaal voordeel gegeven omdat u spaarde voor een pensioenaanvulling. Nu u de lijfrente afkoopt en het saldo netto ontvangt, gebruikt u het geld niet op gronde waarvoor u belastingvoordeel heeft gekregen. Daarom geeft de belastingdienst een boete van 20% over het saldo. Deze boete wordt revisierente genoemd.

Wanneer hoeft u geen revisierente te betalen?

U betaalt nooit revisierente over een afkoopsom van een oud-regime-lijfrente. Dit zijn lijfrenten die zijn afgesloten:

  • vóór 16 oktober 1990 
    De premie mag daarna niet zijn verhoogd, behalve als dat mogelijk was door een clausule in die polis.
  • op 16 oktober 1990 of later, maar uiterlijk op 31 december 1991, en waarvoor na 31 december 1991 geen premie is betaald

U betaalt ook geen revisierente bij afkoop bij langdurige arbeidsongeschiktheid of als uw lijfrente onder de regeling afkoop kleine lijfrenten valt.

Scroll naar boven