Eindloonregeling

Dolf Wietzema Menkhorst

Bij de eindloonregeling wordt uw pensioen berekend op basis van het laatste salaris dat u hebt verdiend tijdens uw loopbaan. Het pensioen is hierdoor een vast percentage van uw laatst verdiende loon. Omdat deze regeling een ‘dure’ regeling is voor de werkgever en bovendien relatief grote financiële onzekerheid biedt voor de werkgever, wordt deze pensioenregeling bij niet meer aangeboden. De eindloonregeling was …

Wet op de medische Keuringen (WMK)

Dolf Wietzema Menkhorst

Het doel van de Wet op de medische keuringen (Wmk) is mensen met gezondheidsproblemen toegang tot arbeid en de daar bijbehorende noodzakelijke verzekeringen te bieden. De wet verbiedt een medische keuring op verzuimrisico bij de aanstelling van een werknemer. Alleen in specifieke gevallen, als de bewuste functie bijzondere eisen stelt aan een sollicitant op het punt van de medische geschiktheid, is een …

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

Dolf Wietzema Menkhorst

De DGA en de Pensioenwet Bij de invoering van de Pensioenwet (PW) is de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) buiten de PW gehouden. Onder de DGA wordt verstaan de werknemer die 10% of meer van de aandelen van het bedrijf in handen heeft. In 2007 is de PW ingevoerd en daarbij is de DGA buiten de werking van de PW geplaatst. De voornaamste reden …