Middelloonregeling

Dolf Wietzema Menkhorst

Bij de middelloonregeling wordt uw pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend tijdens uw loopbaan. De middelloonregeling wordt ook wel aangeduid als ‘opbouwregeling’. Bij veel middelloonregelingen wordt het opgebouwde pensioen geïndexeerd.

Pensioenregeling

Dolf Wietzema Menkhorst

Een pensioenregeling is een secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is zelfs een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor werknemers. In een pensioenregeling worden een aantal belangrijke zaken geregeld: een inkomen als de werknemer met pensioen gaat (ouderdomspensioen)een inkomen voor de nabestaanden als de werknemer komt te overlijden (nabestaandenpensioen)een aanvulling op het inkomen als de werknemer arbeidsongeschikt wordt (arbeidsongeschiktheidpensioen)Een pensioenregeling gaat niet alleen over …