AOW bedragen

Dolf Wietzema Menkhorst

2020 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 21.864€ 15.934 2019 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 21.282€ 15.459 2018 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 20.613€ 14.937 2017 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 19.684€ 14.392 2016 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 19.428€ 14.211 2015 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 18.963€ 13.866 2014 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 18.828€ 13.733

Werknemersverzekering

Dolf Wietzema Menkhorst

Werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplichte, publiekrechtelijke verzekeringen voor werknemers en met hen gelijkgestelden. De verzekeringen voorzien in een uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zijn per wet geregeld. Ze zijn over het algemeen verplicht voor werknemers, hetgeen wil zeggen dat werknemers van rechtswege verzekerd zijn, zelfs al zouden zij dat zelf niet willen. De werknemersverzekeringen zijn één …