Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Verplichte aansluiting bedrijfstak pensioenfonds

Discussies over verplichte aansluiting bedrijfstakpensioenfonds zijn aan de orde van de dag. Is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds nu wel of niet verplicht, valt de onderneming onder de werkingssfeer?  Daartoe is grondig onderzoek van de zogenaamde verplichtstellingsbeschikking noodzakelijk. Daarbij speelt ook de organisatie van de onderneming een rol: welke werkzaamheden worden in welke mate verricht, welke functies en groepen zijn te onderscheiden. Of verplichte aansluiting toepasselijk is moet per geval en per verplichtstellingsbeschikking beoordeeld worden. Wordt de onderneming aangeschreven door het bedrijfstakpensioenfonds? Dan is het zaak zorgvuldig de juiste juridische stappen te zetten.

Scroll naar boven