Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Werkingssfeer – pensioen en verplichtstelling

Een groot percentage van de werkgevers en werknemers valt in Nederland onder een door de wet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dat betekent dat als de werkgever onder de zogeheten werkingssfeer van die verplichtstelling valt, die pensioenregeling op de betrokken werknemers van toepassing is.

Werkingssfeer verplichtstellingsbeschikking

Door de soms onduidelijke formulering van de werkingssfeer in relatie tot de feitelijke activiteiten van de onderneming, is het soms de vraag of een werkgever daadwerkelijk onder een verplichtstelling valt en of het pensioenfonds premies moet afdragen. In elke branche waarvoor een verplichtstelling geldt, is namens het pensioenfonds een toezichthouder actief. Die controleert of bedrijven die volgens het pensioenfonds verplicht zouden moeten deelnemen, daadwerkelijk hun werknemers aanmelden bij het fonds en premies afdragen. Doordat veel bedrijfstakfondsen het financieel zwaar hebben, zijn fondsen steeds actiever met het opsporen van bedrijven die eigenlijk wel onder de verplichtstelling vallen.

Vordering van pensioenfonds

Ondernemingen worden daardoor wel geconfronteerd met een claim van een bedrijfstakpensioenfonds terwijl die onderneming bijvoorbeeld al sinds jaar en dag een eigen – verzekerde – pensioenregeling heeft, of juist geen pensioenregeling heeft. De ondernemer zal uiteraard betogen dat hij niet valt onder de werkingssfeer van het verplichte bedrijfstakpensioenfonds. Immers, zo’n vordering van het bedrijfstakpensioenfonds kan leiden tot de plicht achterstallige premies te betalen, en tot een duurdere pensioenregeling dan de “eigen” pensioenregeling. Het kan ook dat een onderneming die al bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is aangesloten, van een ander bedrijfstakpensioenfonds te horen krijgt dat zij eigenlijk daarbij aangesloten moet zijn, en dan dreigt te worden geconfronteerd met een premieplicht tegenover twee bedrijfstakpensioenfondsen.

Eigen onderzoek

Voor u als ondernemer is het daarom van belang om na te gaan of u onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Immers,  het bedrijfstakfonds kan van een ondernemer met terugwerkende kracht tot vijf jaar premie vorderen wegens verplichte deelname. Vanuit financieel oogpunt is het dus van belang om duidelijk te hebben of u bij een bepaald bedrijfstakfonds moet zijn aangesloten.

Bedrijfsactiviteiten

Van belang is dus duidelijk te hebben of u onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Dat is niet alleen van belang bij de start van een onderneming maar bijvoorbeeld ook als de bedrijfsactiviteiten veranderen of als er sprake is van een fusie of overname. Immers, dan kunnen de activiteiten plots wel of juist niet meer vallen onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. En als u bijvoorbeeld niet langer verplicht bent een bepaalde pensioenregeling aan te bieden, kunt u tegen wellicht lagere kosten een eigen – verzekerde – pensioenregeling aan uw werknemers aanbieden.

Vrijstelling

Het kan zijn dat uw onderneming al een optimale eigen pensioenregeling heeft en u toch dreigt te worden verplicht uw medewerkers aan te melden bij een bedrijfstakfonds. Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een vrijstelling van deelneming aan dat verplicht gestelde pensioenfonds. Op grond van de vrijstellingsregeling geldt in beginsel dat een vrijstelling mogelijk is op het moment dat uw werknemers ten minste zes maanden voor het moment dat de verplichtstelling van kracht werd aan de eigen pensioenregeling deelnamen.

Scroll naar boven