Vraag

Ik heb recent bij een verzekeringsadviseur offertes opgevraagd voor een collectieve pensioenregeling voor mijn personeel. Bij het mailverzoek heb ik een verzamelloonstaat in Excel gevoegd. Volgens de adviseur mag ik de gegevens op de verzamelloonstaat niet leveren om een offerte op te laten stellen. Hij heeft mijn mail vernietigd en mij een nieuw excelformat geleverd met een beperkt aantal gegevens die ik in moet vullen om een offerte te verkrijgen. Klopt de informatie van de adviseur?

Antwoord

Deze informatie klopt helemaal en de adviseur heeft juist gehandeld. U mag alleen die gegevens leveren die de verzekeraar echt nodig heeft om de offerte te kunnen maken. Persoonlijke informatie van werknemers, zoals die op de verzamelloonlijst staan, behoren hier zeker niet toe!

Dit is geen nieuwe situatie, ook voor de AVG was dit al zo. Er was altijd nog wel enige discussie over welke informatie behoort ‘tot de persoon herleidbaar’. Per 1 januari 2019 is er duidelijkheid gekomen: op die datum is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking getreden die regelt welke informatie de werkgever aan de verzekeraar en adviseur mag leveren.

De regeling maakt verschil in de offerte fase en het uitvoeren van de verzekering. In het besluit staat duidelijk vermeld welke gegevens wel of niet mogen worden verstrekt. Zo is bijvoorbeeld het BSN-nummer en de naam van de werknemer wel nodig voor de uitvoering van de verzekering maar deze gegevens zijn niet nodig en ook niet toegestaan voor de offertefase.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 15 maart 2019

Bron: Aegon Adfis 
Scroll naar boven